PZU Profesjonalista

Dla kogo?

Ubezpieczenie PZU Profesjonalista adresowane jest do firm, których obrót w roku podatkowym nie jest większy niż 100.000.000 PLN (dla nowo powstałych 50.000.000 PLN) oraz których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie przekracza 50.000.000 PLN, a w przypadku ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) wartość wszystkich transportów w roku poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia nie przekracza 30.000.000 PLN.

Korzyści

Ubezpieczenie zapewnia:
 • pełną ochronę majątku firmy i odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej; produkt obejmuje swoim zakresem wszystkie istotne ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • jedną polisę chroniącą od wielu ryzyk,
 • prostą procedurę zawarcia umowy ubezpieczenia i minimum formalności (1 wniosek – 1 polisa),
 • zabezpieczenie kredytu; prestiż i stabilność PZU gwarantuje, że nasza polisa jest akceptowana w każdym banku lub firmie leasingowej jako zabezpieczenie,
 • możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

atrakcyjne zniżki za:

 • stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe,
 • bezszkodową kontynuację ubezpieczenia,
 • jednorazową płatność składki,
 • ilość wykupionych ubezpieczeń;,
 • możliwość ratalnej płatności składki; nawet 4 raty bez dodatkowych opłat.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Kompleksowe ubezpieczenie PZU Profesjonalista zapewnia ochronę:

 • całego majątku będącego w posiadaniu firmy, takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenie, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo),
 • w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje:
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo).
Zakres rozszerzony umożliwia dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta.
Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych klauzul do ubezpieczenia takich jak:
 • dewastacji,
 • przepięć,
 • rozmrożenia towarów,
 • drobnych prac remontowo-budowlanych,
 • aktów terroryzmu,
 • kosztów odtworzenia dokumentacji,
 • dodatkowych kosztów działalności gospodarczej,
 • stałych kosztów działalności gospodarczej,
 • OC za produkt,
 • OC najemcy,
 • OC za szkody w mieniu powierzonym,
 • OC pracodawcy,
 • OC przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń
 • rozszerzenie zakresu terytorialnego o odpowiedzialność cywilną za  szkody powstałe na terenie całego świata, z wyłączeniem USA,  Kanady,  Australii i Nowej Zelandii,
 • sprzętu przenośnego pozostawionego bez stałego dozoru, poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamontowanego w pojazdach samochodowych,
 • załadunku i wyładunku mienia w transporcie.
Szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.