Ubezpieczenie nieruchomości – Bank BGŻ BNP Paribas

Dla kogo?

Z ubezpieczenia może skorzystać kredytobiorca kredytów hipotecznych i pożyczkobiorca pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank BGŻ BNP Paribas. 

 

Korzystając z ubezpieczenia można objąć ochroną:

 • lokal mieszkalny,

 • budynek mieszkalny jednorodzinny,

 • budynek mieszkalny jednorodzinny w stadium budowy,

 • budynek niemieszkalny (w tym garaż),

 • domek letniskowy,

 • budowla.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych

Szeroki zakres ochrony ubezpieczenia obejmuje: 
 • zdarzenia losowe: ogień, piorun, powódź, śnieg i lód, zalanie, opad, grad, huragan, eksplozja, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, trzęsienie ziemi, dym i sadza, upadek drzew lub masztów, katastrofa budowlana;

 • akty terroryzmu;

 • przepięcia;

 • dewastacja;

 • akcja ratownicza prowadzona w związku wymienionymi zdarzeniami.

Budynki w budowie chroni są od zdarzeń losowych i w wypadku prowadzenia akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną.

Ubezpieczenie mieszkań

Ubezpieczenia mieszkania obejmuje wyjątkowo szeroki zakres ochrony, w tym kradzież z włamaniem, rabunek w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na terenie mieszkania.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.