Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

Ubezpieczenie dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych. Pokrywamy m.in. koszty naprawy uszkodzonych instalacji.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla właścicieli miktroinstalacji fotowoltaicznych, którzy prąd ze źródeł odnawialnych wykorzystują we własnym gospodarstwie.

Kiedy możemy Ci pomóc

Zobacz, w jakich przykładowych sytuacjach możemy Ci pomóc.

Uszkodzenie lub zniszczenie

Jeśli Twoja mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie uszkodzona lub całkowicie zniszczona w wyniku np. gradu, ognia, śniegu czy innego zdarzenia losowego, zwrócimy pieniądze za jej naprawę – do wysokości sumy ubezpieczenia. Zwrócimy także koszty (do 15% sumy ubezpieczenia) np. rozbiórki i demontażu jej zniszczonych lub uszkodzonych elementów.

Przerwy w pracy instalacji

Jeśli instalacja fotowoltaiczna nie będzie działać (nie dłużej jednak niż 180 dni kalendarzowych) i poniesiesz z tego powodu straty finansowe, zwrócimy Ci pieniądze.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij