PZU Uprawy

Nasza oferta składa się z ubezpieczeń dotowanych i niedotowanych. W ubezpieczeniach dotowanych nawet 65% składki pokrywa budżet państwa. Wypłacimy odszkodowanie na pokrycie strat w uprawach polowych lub w uprawach w szklarniach i tunelach z powodu np. gradobicia, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu czy deszczu nawalnego. 

Dla kogo

Ubezpieczenie dla:

 • rolników – tzw. osób fizycznych,
 • osób prawnych (np. spółek z o.o.),
 • jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej (np. stowarzyszeń). 

Co ubezpieczamy

Jeśli otrzymujesz dopłaty bezpośrednie, zgodnie z prawem musisz ubezpieczyć przynajmniej połowę powierzchni upraw dotowanych od przynajmniej jednego ryzyka obowiązkowego: gradu, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, powodzi czy suszy. Zobacz, co chronią nasze ubezpieczenia dotowane. 

Uprawy polowe

 • zboża,
 • kukurydza,
 • rzepak,
 • rzepik,
 • buraki cukrowe,
 • rośliny strączkowe, 
 • ziemniaki,
 • chmiel,
 • tytoń.

Uprawy warzyw i owoców

 • owoce drzew i krzewów owocowych,
 • drzewa i krzewy owocowe,
 • truskawki – nasadzenia i owoce,
 • warzywa gruntowe.

Od czego ubezpieczamy uprawy

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli Twoje uprawy zostaną zniszczone między innymi w wyniku poniższych zdarzeń.

Grad

Przymrozki wiosenne

Ujemne skutki przezimowania

Powódź

Huragan

Deszcz nawalny

Piorun

Ogień

Sprawdź, przed czym jeszcze chronią dotowane ubezpieczenie obowiązkowe i dotowane ubezpieczenie dobrowolne.

Wybierz opcję najlepszą dla siebie

Dlaczego warto

 • Płacisz część składki ubezpieczeniowej, resztę – nawet do 65% – dotuje budżet państwa (w ramach przyznanego PZU limitu na dopłaty do składek na dany rok).
 • Elastyczny schemat płatności rat – bez zwyżki składki.
 • Spełniasz obowiązek ustawowy w zakresie obowiązkowego dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych.
 • Jeśli zdecydujesz się na zniesienie udziału własnego w szkodzie, to do 65% kosztów tego rozszerzenia także zostanie pokryte z budżetu państwa.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dodatkowa ochrona

Aby zapewnić sobie szerszą ochronę, możesz wybrać dodatkowo ubezpieczenie niedotowane. 

Niedotowane ubezpieczenie upraw polowych

Dzięki naszemu ubezpieczeniu możesz objąć ochroną wszystkie uprawy polowe.

Wypłacimy pieniądze za straty w uprawach, które powstaną w następstwie m.in. gradu, ognia, huraganu, powodzi, ujemnych skutków przezimowania czy przymrozków wiosennych.
Ubezpieczeniem obejmujemy m.in.:

 • zboża (w tym słomę),
 • warzywa gruntowe,
 • trawy,
 • rośliny:
  • sadownicze,
  • okopowe (przemysłowych i pastewnych),
  • pastewne,
  • oleiste,
  • ozdobne,
  • strączkowe,
  • włókniste,
  • zielarskie.

Niedotowane ubezpieczenie upraw w szklarniach i tunelach foliowych

Nasze ubezpieczenie pozwala Ci chronić uprawy pod osłonami – w szklarniach i tunelach.

Wypłacimy odszkodowanie za straty spowodowane m.in. przez huragan, grad, powódź, ogień, eksplozję czy wymarznięcie wskutek przerw w dostawach energii grzewczej w uprawach:

 • szklarniowych lub
 • w tunelach foliowych.

Obiekty te muszą mieć charakter trwały i muszą być wyposażone w instalacje lub urządzenia ogrzewające.

Niedotowane ubezpieczenie środków do produkcji roślin – nakładów poniesionych na uprawę roślin

Możesz zabezpieczyć się przed stratami w nakładach poniesionych na założenie i utrzymanie uprawy roślin.

Wypłacimy pieniądze za straty spowodowane m.in. przez grad, powódź, przymrozki czy ujemne skutki przezimowania w nakładach, czyli w:

 • materiale siewnym,
 • nawozach,
 • środkach ochrony roślin.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dokumenty do pobrania

Archiwalne

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij