Pekao OFE

19 maja 2018 roku na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, PTE PZU SA przejęło zarządzanie Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym, którym wcześniej zarządzało Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne.

Likwidacja OFE Pekao

PTE PZU niezależnie zarządza aktywami OFE Pekao od momentu przejęcia, aż do momentu likwidacji funduszu, na podstawie przepisów prawa, statutu funduszu i przyjętej dedykowanej polityki inwestycyjnej.

PTE PZU należy do Grupy PZU, zarządza OFE PZU (do którego należy ponad 2 mln członków) i DFE PZU z ponad 58 tys. oszczędzających). Jedynym akcjonariuszem PTE PZU SA jest PZU Życie SA. Od przejęcia zarządzania funduszem przez PTE PZU siedzibą funduszu jest al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa, agentem transferowym jest nadal Pekao Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21.

Likwidacja Pekao OFE rozpoczęła się dnia 1 sierpnia 2018 r. a zakończy 12 października 2018 r. Z dniem likwidacji Pekao OFE członkowie tego funduszu zostaną członkami OFE PZU „Złota Jesień”. OFE PZU jest trzecim funduszem na rynku pod względem liczby członków (ponad 2 mln) i aktywów (22.482.717.618,52 na koniec lutego 2018 r.). Do czasu zakończenia likwidacji członkowie Pekao OFE będą obsługiwani przez PTE PZU SA i Agenta Transferowego (PFS), a także w placówkach Banku Pekao.

Informacje o stanie rachunku w Pekao OFE można uzyskać na Pekao24, infolinii 22 640 09 88 lub zamówić taką informację pod adresem: ptekontakt@pzu.pl albo pisemnie pod adresem:  

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA

Skrytka pocztowa nr 2

02-696 Warszawa 113 

Od daty przejęcia zarządzania Pekao OFE przez PTE PZU, fundusz ten nie może zawierać umów z nowymi członkami.

Zmiana danych

Aktualizacja danych

Członek Pekao OFE jest zobowiązany do informowania o:

 • każdorazowej zmianie danych widniejących na rachunku w Pekao OFE,
 • zawarciu małżeństwa i powstałych stosunkach majątkowych małżeńskich,
 • każdorazowej zmianie stosunków majątkowych istniejących między nim, a jego małżonkiem.

Aby zaktualizować dane na rachunku w Pekao OFE należy przesłać pisemną informację, można skorzystać z formularza zmiany danych.  

Zmianę w stosunkach majątkowych małżeńskich zgłoś pocztą elektroniczną lub pisemnie (na formularzu albo w formie pisma).

Zmiana osób uposażonych

W dowolnym momencie, Członek Pekao OFE może dokonać zmiany osób wskazanych na swoim rachunku w Pekao OFE, tj. osób, które będą dziedziczyć środki zgromadzone na rachunku Członka Funduszu.

W tym celu należy przesłać pisemną informację do Funduszu, można skorzystać z formularza. W przypadku wskazania więcej niż dwóch osób wypełnij kolejny formularz.

Formularze należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać na adres Towarzystwa:

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
Skrytka pocztowa nr 2
02-696 Warszawa 113 

Uwaga!

Złożenie powyższych formularzy powoduje odwołanie poprzednich wskazań Członka Funduszu, dotyczących wszystkich osób wskazanych.

Usunięcie osób wskazanych na rachunku Członka

Członek Funduszu może usunąć osoby wskazane do otrzymania środków na wypadek śmierci, poprzez przesłanie pisemnej dyspozycji na ww. adres.

Informacje o środkach zgromadzonych na rachunku w Pekao OFE

Informacje o stanie rachunku w Pekao OFE można uzyskać na Pekao24, infolinii 22 640 09 88

lub zamówić taką informację pod adresem ptekontakt@pzu.pl albo pisemnie pod adresem:​

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA

Skrytka pocztowa nr 2

02-696 Warszawa 113 

Informacje o środkach na email

Za zgodą członka Pekao OFE, Fundusz może wysyłać informacje o środkach zgromadzonych na rachunku e-mailem na adres wskazany przez członka.

Zgodę możesz wyrazić wypełniając formularz, podpisz go i prześlij do Funduszu. Usługa jest bezpłatna. Szczegóły w Regulaminie usługi.

Wypłata środków po śmierci członka OFE

Zasady wypłaty środków po zmarłym Członku OFE określają przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (dalej zwaną "Ustawą").

Wypłaty są realizowane:

 • w ramach wypłaty transferowej na rzecz małżonka/byłego małżonka w zakresie w jakim środki stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • w formie gotówkowej na rzecz osób wskazanych przez Członka Funduszu, a w przypadku ich braku na rzecz spadkobierców.

Mając na uwadze dobro członków otwartych  funduszy emerytalnych i osób, którym przysługują po ich śmierci środki zgromadzone w tych funduszach, powszechne towarzystwa emerytalne zrzeszone w Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych postanowiły przyjąć wspólne standardy informowania osób zainteresowanych o przysługujących im prawach oraz zasadach wypłaty tych środków. Treść standardów prezentujemy poniżej.

Zgon Członka Funduszu można zgłosić:

 • elektronicznie na adres: ptekontakt@pzu.pl 
 • telefonicznie: pod numerem 22 640 09 88, w godzinach 9.00-17.00,
 • korespondencyjnie na adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., skrytka pocztowa nr 2, 02-696 Warszawa 113.
 • w wybranych placówkach Banku Pekao S.A.

​Zgłaszając zgon członka Funduszu podaj dane osoby zmarłej:

 • Imię i Nazwisko,
 • Numer rachunku w Funduszu,
 • PESEL,
 • Datę urodzenia.

Po otrzymaniu informacji o zgonie członka Funduszu pracownik PTE PZU SA ustala dane osób  uprawnionych i kieruje do nich korespondencję zawierającą wykaz dokumentów niezbędnych do wypłaty środków po zmarłym Członku Funduszu.

Notowania Pekao OFE

Wrzesień

Stan na dzień: Wartość jednostki: Wartość aktywów (zł):
20-09-2018 38,80 2 360 620 960,67
19-09-2018 38,54 2 344 515 212,25
18-09-2018 38,36 2 333 670 816,69
17-09-2018 38,16 2 321 539 529,86
14-09-2018 38,33 2 331 949 254,64
13-09-2018 38,34 2 332 148 999,74
12-09-2018 38,13 2 319 327 293,95
11-09-2018 38,26 2 326 793 876,96
10-09-2018 38,36 2 333 079 672,78
07-09-2018 38,37 2 333 983 996,39
06-09-2018 38,77 2 366 195 549,02
05-09-2018 38,90 2 374 249 468,62
04-09-2018 39,19 2 391 981 262,53
03-09-2018 39,45 2 407 559 038,15

Sierpień

Stan na dzień: Wartość jednostki: Wartość aktywów (zł):
31-08-2018 39,38 2 403 485 471,88
30-08-2018 39,72 2 423 445 513,09
29-08-2018 39,95 2 437 511 916,16
28-08-2018 39,95 2 437 692 841,13
27-08-2018 39,70 2 422 350 469,80
24-08-2018 39,22 2 393 089 359,81
23-08-2018 39,17 2 387 481 190,48
22-08-2018 38,98 2 375 907 321,31
21-08-2018 38,72 2 359 890 326,24
20-08-2018 38,37 2 339 083 245,42
17-08-2018 38,34 2 336 959 713,47
16-08-2018 38,57 2 351 426 590,40
14-08-2018 38,77 2 363 095 222,39
13-08-2018 38,64 2 355 352 052,70
10-08-2018 38,90 2 371 434 572,61
09-08-2018 39,39 2 400 565 602,87
08-08-2018 39,49 2 406 860 993,16
07-08-2018 39,48 2 406 411 042,78
06-08-2018 39,31 2 404 630 061,15
03-08-2018 39,41 2 410 319 895,23
02-08-2018 39,39 2 409 491 622,59
01-08-2018 39,71 2 428 751 855,51

Lipiec

Stan na dzień: Wartość jednostki: Wartość aktywów (zł):
31-07-2018 39,74 2 430 819 621,86
30-07-2018 39,71 2 428 474 964,11
27-07-2018 39,58 2 420 670 287,63
26-07-2018 39,50 2 413 526 472,27
25-07-2018 39,04 2 385 420 820,04
24-07-2018 38,77 2 368 700 136,34
23-07-2018 38,27 2 338 434 836,89
20-07-2018 37,87 2 314 137 136,95
19-07-2018 37,61 2 298 362 948,68
18-07-2018 37,70 2 303 772 876,46
17-07-2018 37,61 2 298 652 137,92
16-07-2018 37,68 2 302 750 522,62
13-07-2018 37,80 2 310 268 093,36
12-07-2018 37,89 2 315 124 143,81
11-07-2018 37,80 2 309 816 827,80
10-07-2018 38,02 2 322 911 853,03
09-07-2018 37,78 2 308 787 840,91
06-07-2018 37,78 2 308 802 754,12
05-07-2018 38,06 2 333 846 560,75
04-07-2018 37,88 2 322 574 132,58
03-07-2018 37,59 2 304 942 654,88
02-07-2018 37,25 2 284 136 741,50

 

Czerwiec

Stan na dzień: Wartość jednostki: Wartość aktywów (zł):
29-06-2018 37,41 2 293 977 834,35
28-06-2018 37,21 2 279 429 833,21
27-06-2018 37,46 2 294 748 188,19
26-06-2018 37,72 2 311 090 585,88
25-06-2018 37,85 2 319 115 937,04
22-06-2018 37,83 2 317 712 717,02
21-06-2018 37,72 2 309 873 476,59
20-06-2018 37,98 2 326 160 751,12
19-06-2018 37,44 2 292 753 745,03
18-06-2018 38,06 2 331 301 378,00
15-06-2018 38,67 2 368 533 965,97
14-06-2018 39,07 2 392 112 848,27
13-06-2018 39,21 2 400 581 888,15
12-06-2018 39,31 2 406 957 309,32
11-06-2018 39,23 2 401 919 167,82
08-06-2018 39,30 2 406 677 915,61
07-06-2018 39,51 2 419 156 351,65
06-06-2018 39,28 2 413 807 269,25
05-06-2018 39,10 2 402 994 479,88
04-06-2018 38,88 2 389 213 728,03
01-06-2018 38,49 2 365 507 820,25

Maj

Stan na dzień: Wartość jednostki: Wartość aktywów (zł):
30-05-2018 38,45 2 362 791 111,34
29-05-2018 38,60 2 371 571 069,61
28-05-2018 38,99 2 396 013 721,18
25-05-2018 39,05 2 399 634 035,44
24-05-2018 39,14 2 401 286 031,27
23-05-2018 39,15 2 401 988 936,55
22-05-2018 39,58 2 428 898 567,37
21-05-2018 39,70 2 436 243 865,92
Pokaż więcej

Pytania i odpowiedzi

 • Kto może złożyć skargę lub reklamację?

  Skargę na działania Pekao OFE lub PTE PZU może złożyć każdy podmiot indywidualny lub instytucja,  zarówno ten który korzysta lub korzystał z usług PTE PZU lub Pekao OFE, wnioskował o świadczenie takich usług lub był odbiorcą oferty marketingowej. Skarga powinna być zgłoszona niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniających jej złożenie oraz zawierać opis takich okoliczności i treść zgłaszanego roszczenia, jak również dane osobowe umożliwiające identyfikację osoby składającej skargę.

 • Jak można złożyć skargę lub reklamację?

  Skargi/reklamacje można składać:

  - pisemnie na adres: Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA, Skrytka pocztowa nr 2, 02-696 Warszawa 113,

  - osobiście w siedzibie PTE PZU, 

  - telefonicznie pod numerem 801 222 022,

  - mailem na adres: ptekontakt@pzu.pl.

 • Kiedy udzielimy odpowiedzi na reklamację?

  Odpowiedzi na reklamację udzielimy w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.  W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może  zostać wydłużony do 60 dni, o ile sprawa wymaga dodatkowego postępowania dowodowego lub wyjaśniającego i w takim przypadku PTE PZU lub Pekao OFE poinformują osobę składająca skargę o  przewidywanym terminie rozpatrzenia skargi oraz o przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które muszą zostać ustalone do rozpatrzenia sprawy. Odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej (listownej). Odpowiedź na skargę złożoną w formie mailowej zostanie udzielona mailem, na wniosek osoby składającej skargę.

 • Co można zrobić jeśli nie uwzględnimy skargi?

  Osoba, która wnosiła skargę może:

  - wystąpić o ponowne rozpatrzenie skargi przez PTE PZU lub Fundusz,

  - w przypadku niemożliwości polubownego rozwiązania sporu – może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich (miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta), Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl lub Komisji Nadzoru Finansowego w tym do sądu polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Zasady dostępu do procedury rozstrzygania sporów przed Sądem Polubownym są opisane na stronie internetowej www.knf.gov.pl

  - wniesienia powództwa do właściwego sądu powszechnego.

   

 • Czy PTE PZU i Pekao OFE podlegają nadzorowi KNF?

  PTE PZU i Pekao OFE  podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Pokaż więcejZwiń

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij