Dla kogo

Ubezpieczenie dla osób od 18. do 73. roku życia, które są klientami Alior Banku.

Umowę zawieramy na 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Co możesz zyskać

Nasze ubezpieczenie to gwarancja sumy ubezpieczenia w całym okresie ubezpieczenia i ochrona ubezpieczeniowa w przypadku Twojej śmierci.

Wypłata zwolniona z podatku

W razie Twojej śmierci pieniądze dla bliskich, w postaci sumy ubezpieczenia, będą zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych i wypłacimy je bez podatku od spadków i darowizn.

Masz stały dostęp do zgromadzonych pieniędzy

Od początku umowy możesz w każdym czasie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Jak działa ubezpieczenie

Sprawdź zasady działania naszego ubezpieczenia.

Jak można wpłacać pieniądze

Składkę opłacasz jednorazowo – z góry za cały okres ubezpieczenia, zgodnie z Twoją deklaracją we wniosku o ubezpieczenie.

Jak ustalamy wysokość sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to wysokość opłaconej składki powiększona o iloczyn składki i gwarantowanej stopy oprocentowania, którą określamy we wniosku o ubezpieczenie i potwierdzamy w polisie. Obliczamy ją według wzoru:

Suma ubezpieczenia = składka + (składka x gwarantowana stopa oprocentowania)

Suma ubezpieczenia jest stała w okresie ochrony.

Kiedy otrzymasz gwarantowaną sumę ubezpieczenia

Gwarantowana suma ubezpieczenia jest wypłacana w sytuacji dożycia przez Ciebie końca okresu ubezpieczenia lub w przypadku Twojej śmierci (zapoznaj się ograniczeniami ochrony wskazanymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Kiedy wypłacimy pieniądze

Pieniądze wypłacimy:

  • na zakończenie umowy,    
  • jeśli umrzesz – dowolnie wskazanym przez Ciebie osobom,
  • jeśli wypowiesz umowę lub dokonasz wykupu ubezpieczenia,
  • jeśli odstąpisz od umowy.

Jakie opłaty pobieramy

W umowie ubezpieczenia Bezpieczne Jutro nie pobieramy opłat.

Ochrona ubezpieczeniowa – wsparcie dla bliskich

Bezpieczne Jutro jest ubezpieczeniem na życie i dożycie. W przypadku Twojej śmierci pieniądze z ubezpieczenia wypłacimy osobom, które wskazałeś w umowie (szczegóły znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia naszej ochrony. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

  • Gwarantowana suma ubezpieczenia w całym okresie ubezpieczenia.
  • Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku Twojej śmierci.
  • Dokonujesz jednorazowej wpłaty.
  • Brak opłat.
  • Świadczenie ubezpieczeniowe wolne od podatku od spadków i darowizn, a w przypadku Twojej śmierci, świadczenie wypłacane w postaci sumy ubezpieczenia, będzie zwolnione także z podatku dochodowego.

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij