Dokumenty archiwalne

Świat Inwestycji Premium


 Wróć


 

KIDy

KID (z ang. „Key Information Document") – Dokument zawierający kluczowe informacje, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz Rozporządzenia delegowanego z dnia 8.03.2017 r. wraz z załącznikami.

Archiwalne z rabatem obowiązujące od 01.12.2023 do 31.12.2023 r.

Archiwalne obowiązujące od 01.12.2023 do 31.12.2023 r.

Archiwalne z rabatem obowiązujące od 14.07.2023 do 30.09.2023 r.

Archiwalne obowiązujące od 14.07.2023 do 30.09.2023 r.

Archiwalne z rabatem obowiązujące od 19.04.2023 do 14.07.2023 r.

Archiwalne obowiązujące od 19.04.2023 do 14.07.2023 r.

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Świat Inwestycji Premium jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Inwestycje w UFK są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości kapitału. Wartość udziałów jednostkowych funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a PZU Życie nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników. 

Więcej

 

Zamknij