Uwaga: W związku z wycofaniem ubezpieczenia Multi Kapitał z oferty od dnia 24 grudnia 2021 r., nie ma możliwości zawierania nowych umów ubezpieczenia.

Indywidualne ubezpieczenie dla klientów Banku Pekao SA

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi – Świat Inwestycji Premium

Ubezpieczenie dla klientów Banku Pekao SA, którzy są zainteresowani inwestowaniem pieniędzy i ochroną życia.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla osób od 18. do 79. roku życia, które są klientami Banku Pekao SA.

Umowę zawieramy na  czas określony do rocznicy polisy, w której wiek ubezpieczającego wynosi 100 lat. 

Co możesz zyskać

Nasze ubezpieczenie to połączenie inwestycji i ochrony życia.

Podpisujesz jedną umowę

Łączysz inwestycję z ubezpieczeniem na życie w jednej umowie.

Korzystasz z wyselekcjonowanej oferty inwestycyjnej

Masz dostęp do funduszy modelowych o różnym poziomie ryzyka, denominowanych w złotówkach, dolarach, euro.

Masz możliwość wpłat w walutach

Możesz opłacać składki w różnych walutach – w złotówkach, dolarach, euro.

Wypłata zwolniona z podatku

W razie Twojej śmierci pieniądze dla bliskich wypłacimy bez podatku od spadków i darowizn. Do czasu wypłaty środków nie zapłacisz podatku od dochodów kapitałowych przy przenoszeniu środków między funduszami.

Masz stały dostęp do środków

Od początku umowy możesz wypłacić część lub całość środków. Pamiętaj jednak, że przez pierwsze 5 lat przy wypłacie pobierzemy opłatę.

Jak działa ubezpieczenie

Sprawdź zasady działania naszego ubezpieczenia.

Jak można wpłacać pieniądze

Składkę opłacasz:
 • jednorazowo – z góry za cały okres umowy, min. 25 tys. zł lub równowartość tej kwoty w dolarach lub euro,
 • w jednej lub w kilku dostępnych walutach – w złotówkach, dolarach, euro.
W trakcie umowy możesz wpłacać składki dodatkowe.

Jak inwestujemy pieniądze

Składki inwestujemy w fundusze które wskażesz. 
Masz dostęp do: 

 • funduszy modelowych w złotówkach, 
 • funduszy modelowych w dolarach
 • funduszy modelowych w euro.

Kiedy wypłacimy pieniądze

Pieniądze wypłacimy:

 • na zakończenie umowy, 
 • jeśli umrzesz – dowolnie wskazanym przez Ciebie osobom, 
 • jeśli umrzesz w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do świadczenia z tytułu śmierci wypłacimy dodatkowo kwotę równą 25 % składki jednorazowej, nie wiecej niż 150 tys. zł,
 • w razie wypowiedzenia umowy, wykupu całkowitego lub częściowego,
 • jeśli odstąpisz od umowy.

Obowiązki podatnika

Jakie opłaty pobieramy

Pobieramy opłaty:

 • administracyjno-dystrybucyjną – ustalamy ją w skali roku dla każdego funduszu, 

 • dystrybucyjną – w wysokości od 1,39 % (w pierwszym roku umowy) do 0,99 % (w piątym roku umowy) podstawy określonej w tabeli opłat i limitów w ogólnych warunkach ubezpieczenia – przy częściowym lub całkowitym wykupie ubezpieczenia (w pierwszych pięciu latach umowy),

 • za ochronę ubezpieczeniową w razie śmierci – opłata zgodnie z tabelą miesięcznych opłat z tytułu naszej odpowiedzialności na wypadek Twojej śmierci,

 • za ochronę ubezpieczeniową w razie Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku – 0,10 zł miesięcznie za każdy 1000 zł sumy ubezpieczenia.

  Pieniądze inwestujemy w fundusze inwestycyjne, którymi zarządzają towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi znajdziesz w ich prospektach informacyjnych.

  Wysokość opłat możemy podwyższyć w wyniku indeksacji. Szczegółowy sposób wyliczania opłat znajdziesz w tabeli opłat i limitów w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa – wsparcie dla bliskich

Świat Inwestycji Premium jest ubezpieczeniem na życie. W przypadku Twojej śmierci pieniądze z ubezpieczenia wypłacimy osobom, które wskazałeś w umowie. (szczegóły znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia). 

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej. O takich sytuacjach mówimy, że są to wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Ich pełną listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Dlaczego warto

 • Możesz połączyć inwestowanie z ochroną życia w jednej umowie.
 • Dokonujesz jednorazowej wpłaty – możesz też wpłacać składki dodatkowe.
 • Możesz wpłacać składki w trzech walutach: w złotówkach, dolarach oraz euro.

Dokumenty do pobrania

Dla umów zawartych na podstawie wniosku podpisanego do 14.10.2019 r. oraz od 01.10.2021 r.

Dla umów zawartych na podstawie wniosku podpisanego od 15.10.2019 r.  do 30.09.2021 r.

Archiwalne

KIDy

KID (z ang. „Key Information Document") – Dokument zawierający kluczowe informacje, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. (z późn. zm) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. wraz z załącznikami (z późn. zm.).

Dla umów zawartych na podstawie wniosku podpisanego do 14.10.2019 r. oraz od 01.10.2021 r.

Dla umów zawartych na podstawie wniosku podpisanego od 15.10.2019 r. do 30.09.2021 r.


            Archiwalne


Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Świat Inwestycji Premium jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Inwestycje w UFK są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości kapitału. Wartość udziałów jednostkowych funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a PZU Życie nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników. 

Więcej

 

Zamknij