Dokumenty archiwalne

PZU Cel na Przyszłość


 Wróć


 

KIDy

KID (z ang. „Key Information Document") – Dokument zawierający kluczowe informacje, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz Rozporządzenia delegowanego z dnia 8.03.2017 r. wraz z załącznikami.

Archiwalne ważne 01.01.2020 r. do 21.03.2020 r.

Archiwalne ważne od 1.04.2018 do 27.05.2018 r.

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

PZU Cel na Przyszłość jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Inwestycje w UFK są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości kapitału. Wartość udziałów jednostkowych funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a PZU Życie nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników.

Więcej

Zamknij