Uwaga: Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi PZU Cel na Przyszłość zostało wycofane z oferty z dniem 25 grudnia 2021 r. W związku z wycofaniem z oferty, zawarcie ubezpieczenia nie jest możliwe.

Indywidualne ubezpieczenie

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi – PZU Cel na Przyszłość

Chcesz wyjechać w podróż, wysłać dziecko na zagraniczny kurs językowy, wybudować dom letniskowy czy zaoszczędzić na emeryturę? Masz już cel, brakuje Ci jednak środków na jego wykonanie. Z naszym ubezpieczeniem – dzięki systematycznym wpłatom – możesz zgromadzić pieniądze na realizację swoich planów.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla osób od 18. do 65. roku życia, które chcą w prosty sposób oszczędzać pieniądze na dowolny cel i zbudować swój kapitał na przyszłość.​

Co możesz zyskać

Inwestycja dopasowana do Twoich potrzeb

Decydujesz, jak długo chcesz inwestować i mieć ochronę ubezpieczeniową.

Premia za systematyczne inwestowanie

Po 10 latach możesz otrzymać 5% składki inicjującej.

Bieżący dostęp do pieniędzy

Możesz wypłacić zgromadzone pieniądze w każdej chwili.

Inwestycja w formie polisy na życie

W razie Twojej śmierci wskazane przez Ciebie osoby otrzymają pieniądze z ubezpieczenia.

Jak możesz lokować pieniądze

Masz do wyboru jeden z trzech programów inwestowania.

Program indywidualny

Jeśli cenisz sobie swobodę wyboru, możesz wybrać jeden lub kilka z 10 proponowanych funduszy o zróżnicowanej strategii inwestowania, stopniu ryzyka i potencjale zysku.

Program Cyklu życia

Jeśli nie orientujesz się w zawiłościach rynku kapitałowego i cenisz sobie wygodę, skorzystaj z tego programu.

 • Twoje pieniądze będą inwestowane w 4 wybrane fundusze.
 • Podział składki pomiędzy funduszami jest uzależniony od Twojego wieku.

Program portfelowy

Jeśli cenisz sobie specjalistyczne rozwiązania, wybierz jeden z 4 portfeli inwestycyjnych o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego i potencjałem zysku, są to:

 • Portfel PZU Inwestycja Spokojna,
 • Portfel PZU Inwestycja Pół na Pół,
 • Portfel PZU Inwestycja Umiarkowana,
 • Portfel PZU Inwestycja Dynamiczna.

Jak działa ubezpieczenie

Ile możesz wpłacić

Wpłacone przez Ciebie pieniądze pracują na dwóch odrębnych rachunkach – podstawowym oraz dodatkowym.

Na rachunek podstawowy możesz wpłacić składkę inicjującą, czyli jednorazową składkę w wysokości 5000 zł, którą płacisz po podpisaniu umowy oraz wszystkie składki regularne – które muszą być wpłacane w takich samych odstępach. Masz do wyboru wpłaty:

 • miesięczne – min. 100 zł,
 • kwartalne – min. 300 zł,
 • półroczne – min. 600 zł,
 • oraz wpłatę raz w roku – min. 1200 zł.

Co w razie problemów z płatnością

Zdajemy sobie sprawę, że czasami mogą pojawić się trudności finansowe. Mamy dla Ciebie kilka propozycji.

 • Jeśli nie będziesz w stanie opłacić składki, możesz: zmienić częstotliwość jej wpłacania lub przenieść pieniądze z rachunku dodatkowego – aby opłacić składkę na rachunku podstawowym.
 • Dwa lata po zawarciu umowy, czyli od tzw. drugiej rocznicy umowy, możesz: obniżyć wysokość składki lub czasowo zawiesić opłacanie składek – jeśli wcześniej regularnie je opłacałeś.
 • Pięć lat po zawarciu umowy, czyli od tzw. piątej rocznicy umowy, możesz zamienić umowę na bezskładkową – jeśli wcześniej regularnie opłacałeś składki. W takiej sytuacji nie płacisz składek, a umowa trwa.

Kiedy wypłacimy pieniądze

Pieniądze zgromadzone na rachunkach wypłacimy:

 • w każdej chwili na Twój wniosek,
 • na zakończenie umowy,
 • jeśli umrzesz – dowolnie wskazanym przez Ciebie osobom.

Jakie opłaty pobieramy

Pobieramy opłaty:

 • administracyjną – 7,44 zł miesięcznie – jej wysokość zmienia się raz na rok,
 • dystrybucyjną – jest to 5% składki inicjującej (czyli 5% jednorazowej składki w wysokości 5000 zł, którą wpłacasz po podpisaniu umowy),
 • transakcyjną za wykup częściowy/całkowity – 10 zł,
 • za ochronę ubezpieczeniową – 0,03% wartości rachunku podstawowego rocznie oraz 5 zł miesięcznie,
 • za zarządzanie – pobierana przez fundusz inwestycyjny (zgodnie z jego statutem lub prospektem).

Ochrona ubezpieczeniowa – wsparcie dla bliskich

PZU Cel na Przyszłość jest ubezpieczeniem na życie. Oznacza to, że w razie Twojej śmierci wypłacimy Twoim bliskim nie tylko zgromadzone środki, ale także dodatkowe pieniądze:

 • jeśli umrzesz, a Twój wiek wynosił nie więcej niż 65 lat, będzie to 1% wartości rachunku podstawowego,
 • jeśli umrzesz, a Twój wiek wynosił nie mniej niż 66 lat, będzie to 0,2% wartości rachunku podstawowego.

Dodatkowo, jeśli umrzesz w wyniku nieszczęśliwego wypadku wypłacimy Twoim bliskim 50 tys. zł – w pierwszych pięciu latach umowy. Od 5. rocznicy umowy, co rok podwyższamy wysokość sumy ubezpieczenia o 10 tys. zł – aż do maksymalnej kwoty 100 tys. zł.

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

 • Oszczędzasz na dowolny cel.
 • Decydujesz, jak długo i ile pieniędzy chcesz zgromadzić.
 • Korzystasz z gotowych i nowoczesnych rozwiązań inwestycyjnych.
 • Masz możliwość zmiany strategii inwestowania.

Jak kupić ubezpieczenie

Dokumenty do pobrania
 

OWU i Tabele Opłat i Limitów

Archiwalne OWU

Archiwalne Tabele Opłat i Limitów

KIDy

KID (z ang. „Key Information Document") – Dokument zawierający kluczowe informacje, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. (z późn. zm) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. wraz z załącznikami (z późn. zm.).

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

PZU Cel na Przyszłość jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Inwestycje w UFK są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości kapitału. Wartość udziałów jednostkowych funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a PZU Życie nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników.

Więcej

Zamknij