Komunikaty

Komunikat zmian na liście UFK 2.05.2024

Komunikat zmian na liście UFK 1.04.2024

Komunikat zmiany na liście UFK PZU Plan na Życie 06.11.2023

Komunikat zmiany na liscie UFK 30.06.2023

Komunikat zmiany na liscie UFK 07.03.2023

Komunikat dotyczący wznowienia nabywania udziałów jednostkowych

Komunikat dotyczący zawieszenia nabywania udziałów jednostkowych

Komunikat zmiany na liście UFK od 01.01.2023 r.

Komunikat dotyczący zawieszenia nabywania UFK w Multi Kapitał

Komunikat dotyczący zawieszenia nabywania udziałów jednostkowych

Komunikat zmiany na liscie UFK 18 i 25.02.2022 r. oraz 03.03.2022 r.

Komunikat zmiany na liście UFK PZU Cel na Przyszłość i Multi Kapitał 23.04.2021 r.

Komunikat zmiany na liście UFK Strefa Zysku 23.04.2021 r.

Komunikat zmiany na liscie UFK db Invest Plus Open db Inwestuj Przyszłość 02.11.2020 r.

Komunikat zmiany na liscie UFK Multi Kapitał 27.07.2020 r.

Komunikat zmiany na liście UFK Strefa Zysku 19.06.2020 r.

Komunikat zmiany na liście UFK WPI 17.06.2020 r.

Komunikat zmiany na liście UFK MK PI Platinum PIW 18.06.2020 r.

Komunikat o zmiany na liście UFK PZU Plan na Życie, db Invest Plus Open

Komunikat zmiany na liscie UFK Multi Kapitał 25.11.2019 r.

Komunikat zmiany na liście UFK od 01.10.2019 r.

Komunikat zmiany na liście UFK od 02.09.2019 r.

Komunikat zmiany na liście UFK PIP EUR

Komunikat_zmiany na liście UFK PIP USD

Komunikat_zmiany na liście UFK WPI

Komunikat zmiany na liście UFK od 01.01.2019 r.

Komunikat zmiany na liście UFK PIP USD JP Morgan Funds – Singapore Fund

Komunikat o podpisaniu Porozumienia między PZU Życie SA i Prezesem UOKiK dot. Klientów w podeszłym wieku

PZU Życie SA wykonuje decyzję Prezesa UOKiK nr. RPZ 11/2015

W zależności od akceptowanego przez Pana/ Panią poziomu ryzyka inwestycyjnego, może Pan/ Pani wybierać fundusze spośród dostępnych profili: 

  • Wysoki poziom akceptowanego ryzyka oznacza możliwość inwestowania we wszystkie fundusze  dostępne w produkcie tj. fundusze o profilu ryzyka niskim, umiarkowanym i wysokim.
  • Umiarkowany poziom akceptowanego ryzyka oznacza możliwość inwestowania w fundusze o profilu ryzyka niskim i umiarkowanym.
  • Niski poziom akceptowanego ryzyka oznacza możliwość inwestowania tylko w fundusze o profilu ryzyka niskim.

Przypominamy, że aktualne i archiwalne wersje Dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) o danym produkcie inwestycyjnym wraz z Załącznikami do tych Dokumentów (KIDy funduszy), dostępne są na stronie:

Błędy walidacji formularza

Filtry

Filtry
Data wyceny:
Profil ryzyka:
Nazwa produktu:
Grupa produktu:
Status funduszu:
Waluta:
OK
Wyczyść
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszuProfil ryzykaBieżąca wartość j.u.1D1M3M6M12M24M36MYTDPorównaj
db Invest Plus OpenProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
db Inwestuj w PrzyszłośćProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
IKE PZU - oferowane do 17 grudnia 2021 r.Profil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
IKE PZU - oferowane od 18 grudnia 2021 r.Profil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
IKZE PZUProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Mocna PrzyszłośćProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Multi KapitałProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Multi Kapitał IIProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Plan Inwestycyjny XelionProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Pogodna JesieńProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)Profil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)Profil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. AProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. CProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. DProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. FProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. JProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Program Inwestycyjny Prestige EURProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Program Inwestycyjny Prestige PLNProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Program Inwestycyjny Prestige USDProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Program Inwestycyjny WorldProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
PZU Cel na PrzyszłośćProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
PZU Plan na ŻycieProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Strefa ZyskuProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Świat Inwestycji PremiumProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Świat Inwestycji Premium IIProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Wielowalutowy Program InwestycyjnyProfil ryzykaWartość1D1M3M6M12M24M36MYTD
Brak funduszy spełniających kryteria. Zmień ustawienia filtrów lubwyczyść filtry
OdznaczPorównaj ( z 5)
Wybierz fundusze do porównania
Zamknij