Uwaga: W związku z wycofaniem ubezpieczenia z oferty możliwość zawierania nowych umów Grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień została ograniczona. Niniejsza informacja nie ma wpływu na możliwość przystępowania do ubezpieczenia osób zainteresowanych w ramach umów istniejących u ich Pracodawcy.

 

Grupowe ubezpieczenie

Emerytalne ubezpieczenie na życie dla pracowników – PZU Pogodna Jesień

Warto już teraz pomyśleć o emeryturze i przystąpić do grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień. Dzięki ubezpieczeniu możesz zgromadzić środki, które pomogą Ci zapewnić wygodę i bezpieczeństwo.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla pracowników:

 • których pracodawca zawarł umowę ubezpieczenia PZU Pogodna Jesień,
 • którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) albo 65 lat (mężczyźni).

Co możesz zyskać

Zabezpieczenie na emeryturę

Dodatkowe pieniądze po przejściu na emeryturę.

Niska minimalna składka

Miesięcznie tylko 25 zł od osoby (dla grup powyżej 50 osób) lub 50 zł od osoby (dla grup do 50 osób).

Prosty dostęp do ubezpieczenia

Wystarczy wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia u pracodawcy.

Wypłata zwolniona z podatku

W razie Twojej śmierci pieniądze dla bliskich wypłacimy bez podatku od spadków i darowizn.

Jak inwestujemy pieniądze

Pieniądze z ubezpieczenia inwestujemy w następujące instrumenty finansowe:

 • bezpieczne papiery wartościowe skarbu państwa (obligacje i bony skarbowe),
 • lokaty bankowe,
 • obligacje i akcje spółek.

Jakie pobieramy opłaty

Ubezpieczenie grupowe:

 • z tytułu alokacji składki – 5% składki
 • z tytułu zarządzania danym funduszem – Fundusz Pogodna Jesień – 2,25% wartości funduszu rocznie
 • administracyjną – 1,80 zł miesięcznie
 • z tytułu odpowiedzialności PZU Życie SA na wypadek śmierci ubezpieczonego – 0,05% wartości funduszu rocznie
 • likwidacyjną – pobieramy przy wypłatach części lub całości środków z rachunku. Wysokość opłaty likwidacyjnej podana jest we wniosku o zawarcie umowy i zależy od roku umowy, w którym wypłacasz pieniądze z ubezpieczenia. W każdym roku możesz wypłacić 10% wartości rachunku udziałów bez potrącenia opłaty likwidacyjnej  
 • za doręczenie informacji rocznej i półrocznej o ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym – 20 zł za każdą informację.

Ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane:

 • alokacyjną – 5% składki
 • z tytułu zarządzania danym funduszem – Fundusz Pogodna Jesień – 2,25% wartości funduszu rocznie
 • administracyjną – 1,80 zł miesięcznie
 • z tytułu odpowiedzialności PZU Życie SA na wypadek śmierci ubezpieczonego – 0,05% wartości funduszu rocznie
 • likwidacyjną – pobieramy przy wypłatach części lub całości środków z rachunku. Wysokość opłaty likwidacyjnej podana jest we wniosku o zawarcie umowy i zależy od roku umowy, w którym wypłacasz pieniądze z ubezpieczenia. W każdym roku możesz wypłacić 10% wartości rachunku udziałów bez potrącenia opłaty likwidacyjnej.

Ochrona ubezpieczeniowa – wsparcie dla bliskich

PZU Pogodna Jesień to grupowe ubezpieczenie na życie. Oznacza to, że w razie Twojej śmierci wypłacimy Twoim bliskim pieniądze, które są zgromadzone na rachunku. Powiększymy je o dodatkową kwotę w wysokości 10% wartości tego rachunku, nie wyższą jednak niż 10 000 zł. Warunki na jakich pracodawca zawarł umowę PZU Pogodna Jesień mogą być korzystniejsze dla ubezpieczonego. 

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

 • Zabezpieczenie na emeryturę z niską składką miesięczną.
 • Co roku możliwość wypłaty 10% oszczędności bez żadnych opłat.
 • Ubezpieczenie działa przez całą dobę na całym świecie.
 • Po odejściu z firmy możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.

Ankieta Dotycząca Potrzeb Klienta (ADPK)

Pobierz plik

Dokumenty do pobrania

Aktualne

KIDy

KID (z ang. „Key Information Document") – Dokument zawierający kluczowe informacje, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. (z późn. zm) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. wraz z załącznikami (z późn. zm.).

            Archiwalne


Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

PZU Pogodna Jesień jest grupowym ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Inwestycje w UFK są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości kapitału. Wartość udziałów jednostkowych funduszy, może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. PZU Życie nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników.

Więcej

Zamknij