W zależności od akceptowanego przez Pana/ Panią poziomu ryzyka inwestycyjnego, może Pan/ Pani wybierać fundusze spośród dostępnych profili: 

  • Wysoki poziom akceptowanego ryzyka oznacza możliwość inwestowania we wszystkie fundusze  dostępne w produkcie tj. fundusze o profilu ryzyka niskim, umiarkowanym i wysokim.
  • Umiarkowany poziom akceptowanego ryzyka oznacza możliwość inwestowania w fundusze o profilu ryzyka niskim i umiarkowanym.
  • Niski poziom akceptowanego ryzyka oznacza możliwość inwestowania tylko w fundusze o profilu ryzyka niskim.

Przypominamy, że aktualne i archiwalne wersje Dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) o danym produkcie inwestycyjnym wraz z Załącznikami do tych Dokumentów (KIDy funduszy), dostępne są na stronie: