Komunikaty

Komunikat zmian na liście UFK 2.05.2024

Komunikat zmian na liście UFK 1.04.2024

Komunikat zmiany na liście UFK PZU Plan na Życie 06.11.2023

Komunikat zmiany na liscie UFK 30.06.2023

Komunikat zmiany na liscie UFK 07.03.2023

Komunikat dotyczący wznowienia nabywania udziałów jednostkowych

Komunikat dotyczący zawieszenia nabywania udziałów jednostkowych

Komunikat zmiany na liście UFK od 01.01.2023 r.

Komunikat dotyczący zawieszenia nabywania UFK w Multi Kapitał

Komunikat dotyczący zawieszenia nabywania udziałów jednostkowych

Komunikat zmiany na liscie UFK 18 i 25.02.2022 r. oraz 03.03.2022 r.

Komunikat zmiany na liście UFK PZU Cel na Przyszłość i Multi Kapitał 23.04.2021 r.

Komunikat zmiany na liście UFK Strefa Zysku 23.04.2021 r.

Komunikat zmiany na liscie UFK db Invest Plus Open db Inwestuj Przyszłość 02.11.2020 r.

Komunikat zmiany na liscie UFK Multi Kapitał 27.07.2020 r.

Komunikat zmiany na liście UFK Strefa Zysku 19.06.2020 r.

Komunikat zmiany na liście UFK WPI 17.06.2020 r.

Komunikat zmiany na liście UFK MK PI Platinum PIW 18.06.2020 r.

Komunikat o zmiany na liście UFK PZU Plan na Życie, db Invest Plus Open

Komunikat zmiany na liscie UFK Multi Kapitał 25.11.2019 r.

Komunikat zmiany na liście UFK od 01.10.2019 r.

Komunikat zmiany na liście UFK od 02.09.2019 r.

Komunikat zmiany na liście UFK PIP EUR

Komunikat_zmiany na liście UFK PIP USD

Komunikat_zmiany na liście UFK WPI

Komunikat zmiany na liście UFK od 01.01.2019 r.

Komunikat zmiany na liście UFK PIP USD JP Morgan Funds – Singapore Fund

Komunikat o podpisaniu Porozumienia między PZU Życie SA i Prezesem UOKiK dot. Klientów w podeszłym wieku

PZU Życie SA wykonuje decyzję Prezesa UOKiK nr. RPZ 11/2015

W zależności od akceptowanego przez Pana/ Panią poziomu ryzyka inwestycyjnego, może Pan/ Pani wybierać fundusze spośród dostępnych profili: 

  • Wysoki poziom akceptowanego ryzyka oznacza możliwość inwestowania we wszystkie fundusze  dostępne w produkcie tj. fundusze o profilu ryzyka niskim, umiarkowanym i wysokim.
  • Umiarkowany poziom akceptowanego ryzyka oznacza możliwość inwestowania w fundusze o profilu ryzyka niskim i umiarkowanym.
  • Niski poziom akceptowanego ryzyka oznacza możliwość inwestowania tylko w fundusze o profilu ryzyka niskim.

Przypominamy, że aktualne i archiwalne wersje Dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) o danym produkcie inwestycyjnym wraz z Załącznikami do tych Dokumentów (KIDy funduszy), dostępne są na stronie: