Ubezpieczenia: Pożyczek Ekspresowych PEX; budynków lub lokali mieszkalnych; na życie dla pożyczkobiorców pożyczek ekspresowych (PEX); na życie dla kredytobiorców kredytów mieszkaniowych

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych Banku Pekao

Masz Pożyczkę Ekspresową (PEX)? Pomożemy Ci m.in. w przypadku utraty pracy, poważnej choroby czy pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub wskazanym przez Ciebie osobom wypłacimy pieniądze w razie Twojej śmierci. Jeśli jesteś klientem Pekao, możesz także w banku ubezpieczyć swój dom lub mieszkanie. Masz kredyt mieszkaniowy? Pomożemy Ci m. in. w przypadku utraty pracy czy czasowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W przypadku Twojej śmierci wypłacimy świadczenie wskazanym przez Ciebie osobom.

Jeśli planujesz podróż za granicę możesz skorzystać z ubezpieczenia podróżnego.

Dla kogo

Ubezpieczenia dla:

 • klientów indywidualnych, którzy w oddziałach Banku Pekao S.A. lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość zawierają umowę Pożyczki Ekspresowej (PEX) – ubezpieczenie Pożyczek Ekspresowych PEX,  ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek ekspresowych (PEX),
 • klientów indywidualnych banku – ubezpieczenie budynków lub lokali mieszkalnych,
 • klientów indywidualnych, którzy w oddziałach Banku Pekao S.A. lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość zawierają umowę o kredyt mieszkaniowy/ pożyczkę zabezpieczoną hipoteką.
 • klientów indywidualnych posiadających rachunki w Banku Pekao S.A. i korzystający z serwisów Pekao21, czyli bankowości elektronicznej i telefonicznej.

Co możesz zyskać

Nasze ubezpieczenia dają Ci spokój, bo wiesz, że w razie niespodziewanych problemów możemy Ci pomóc.

Ubezpieczenie Pożyczek Ekspresowych PEX

Wypłacimy pieniądze*, jeśli np.:

 • z powodu nieszczęśliwego wypadku będziesz w szpitalu nieprzerwanie co najmniej 4 dni – będziemy wypłacać Ci miesięczne świadczenie (nie więcej niż 8 300 zł i nie więcej niż 12 wypłat),
 • poważnie zachorujesz (na udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym lub przewlekłą niewydolność nerek lub nowotwór złośliwy lub zawał serca lub przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C) – wypłacimy Ci kwotę w wysokości 100% sumy pożyczki, jakiej udzielił Ci bank,
 • stracisz pracę i będziesz osobą bezrobotną przez co najmniej 30 dni – będziemy wypłacać Ci miesięczne świadczenie (nie więcej niż 8 300 zł i nie więcej niż 12 wypłat),

*W przypadku umowy pożyczki, w której stroną jest kilku pożyczkobiorców i dwóch z nich zawarło odrębne umowy ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz limity świadczeń dla każdego ubezpieczonego ustala się w wysokości 50% sum ubezpieczenia i limitów świadczeń określonych w OWU.

Ubezpieczenie występuje w dwóch wariantach. Różnią się one zakresem wsparcia.

Zobacz, co możesz zyskać w każdym z wariantów

Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek ekspresowych (PEX)

 • Wskazanym przez Ciebie osobom wypłacimy pieniądze w razie Twojej śmierci. 

Ubezpieczenie budynków lub lokali mieszkalnych

Wypłacimy pieniądze, jeśli np.:

 • Twój dom zniszczy powódź, huragan, ogień lub inne tzw. zdarzenie losowe,
 • złodzieje włamią się do domu i wyniosą np. komputer,
 • w czasie burzy uszkodzony zostanie sterownik w piecu centralnego ogrzewania,
 • podczas gaszenia pożaru straż pożarna wyważy drzwi do Twojego domu.

Możesz ubezpieczyć: dom, mieszkanie, dom w budowie, garaż, budowle (np. ogrodzenie, altanę ogrodową) oraz stałe elementy: drzwi, okna, podłogi, instalacje, meble kuchenne w stałej zabudowie i inne.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie kredytobiorców kredytów mieszkaniowych

Wypłacimy pieniądze*, jeśli np.:

 • z powodu nieszczęśliwego wypadku będziesz w szpitalu nieprzerwanie co najmniej 4 dni – wypłacimy Ci miesięczne świadczenie w wysokości raty kapitałowo-odsetkowej (maksymalnie 12 wypłat w 4-letnim okresie ubezpieczenia),
 • poważnie zachorujesz (na udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym lub przewlekłą niewydolność nerek lub nowotwór złośliwy lub zawał serca lub przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C) – wypłacimy Ci kwotę w wysokości 50% sumy ubezpieczenia (w pierwszym 4-letnim okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia wynosi 100% kwoty kredytu),
 • stracisz pracę i będziesz osobą bezrobotną przez co najmniej 30 dni – wypłacimy Ci miesięczne świadczenie w wysokości raty kapitałowo-odsetkowej (maksymalnie 12 wypłat w 4-letnim okresie ubezpieczenia),
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu – wypłacimy Ci świadczenie w wysokości wskazanej w tabeli trwałego uszczerbku w OWU.

*W przypadku umowy kredytu, w której stroną jest kilku kredytobiorców i dwóch z nich zawarło odrębne umowy ubezpieczenia, limity świadczeń dla każdego ubezpieczonego ustala się w wysokości 50% limitów świadczeń określonych w OWU.

Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców kredytów mieszkaniowych/ pożyczek zabezpieczonych hipoteką

Wypłacimy pieniądze:

 • wskazanym przez Ciebie osobom w razie Twojej śmierci;
 • Tobie w przypadku wystąpienia u Ciebie niezdolności do samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku  zaistniałego w okresie odpowiedzialności.

Ubezpieczenie podróżne „Bezpieczna podróż”

 • zorganizujemy pomoc i pokryjemy jej koszty w związku z Twoją podróżą zagraniczną.

Zakres ubezpieczenia:

 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • czasowa niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku – dla osób, które są zatrudnione (nie nabyły praw do renty/emerytury)

albo

hospitalizacja w następstwie nieszczęśliwego wypadku – dla osób, które nabyły prawa do renty/emerytury;

 • utrata pracy – dla osób, które są zatrudnione (nie nabyły praw do renty/emerytury)

albo

trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – dla osób, które nabyły prawa do renty/emerytury”.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania

Archiwalne

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA i PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij