Ubezpieczenie PZU Dom – PKO BP Finat

Ubezpieczenie PZU Dom dla klientów indywidualnych PKO BP Finat

Wypłacimy odszkodowanie za zniszczenie budynku, uszkodzenie wyposażenia lub kradzież po włamaniu. Zorganizujemy i opłacimy pomoc w nagłych wypadkach, np. usługę hydraulika, elektryka czy ślusarza.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla klientów indywidualnych PKO BP Finat.

Obejmuje ubezpieczenie mienia (nieruchomości, ruchomości), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz usługi assistance.

Co możesz zyskać

Nasze ubezpieczenie daje Ci spokój, bo wiesz, że w razie niespodziewanych problemów możemy Ci pomóc.

Wypłata odszkodowania

  • jeśli dojdzie do zniszczenia lub utraty Twojego majątku wskutek jednego z 18 zdarzeń losowych (ognia, piorunu, eksplozji, upadku statku powietrznego, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania,  osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego).
  • gdy ktoś umyślnie np. zbije szybę w oknie lub wykona graffiti na elewacji Twojego domu,
  • gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie np. telewizora,
  • gdy ktoś włamie się do Twojego domu i ukradnie wyposażenie, np. komputer, telewizor, sprzęt sportowy czy biżuterię.

Pomoc assistance

W przypadku awarii zorganizujemy pomoc m.in. ślusarza, elektryka bądź hydraulika.

Ubezpieczenie OC

Jeśli wyrządzisz szkodę innej osobie (np. zalejesz mieszkanie sąsiada), my wypłacimy jej odszkodowanie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij