Ubezpieczenie urządzeń eko

Ubezpieczenie dla klientów Banku Ochrony Środowiska SA

W ramach ubezpieczenia możesz ubezpieczyć: instalację fotowoltaiczną, instalację solarną, pompę ciepła, kocioł c.o., hybrydowe urządzenie grzewcze.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla klientów Banku Ochrony Środowiska SA. 

Ochroną mogą zostać objęte wyłącznie urządzenia do wytwarzania energii na własny użytek. 

Kiedy możemy Ci pomóc

W ramach ubezpieczenia urządzeń eko wypłacimy odszkodowanie w przypadku:

  • uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia wskutek: zdarzeń losowych (ognia, piorunu, dymu i sadzy, powodzi, gradu, śniegu i lodu, opadu, lawiny, huraganu, eksplozji, upadku statku powietrznego, przepięcia, uszkodzenia przez zwierzęta, huku ponaddźwiękowego), akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi,  dewastacji, awarii.
  • utraty urządzenia w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Możemy też pokryć poniesione przez Ciebie koszty związane z poszukiwaniem przyczyny szkody, uprzątnięcia miejsca po szkodzie oraz dostosowania miejsca do ponownego montażu urządzenia.

Zobacz, w jakich przykładowych sytuacjach możemy Ci pomóc:

Awaria

Awarie mogą się pojawiać wskutek  błędów instalatora, przy nieodpowiednim zabezpieczeniu przewodów lub zacienieniu części paneli solarnych.

Kradzież i dewastacja

Nieznany sprawca może ukraść lub zniszczyć zewnętrzne części instalacji montowane na ścianach budynku, np. falownik lub jednostkę zewnętrzną pompy ciepła.

Uszkodzenie przez zwierzęta

Dzikie zwierzęta, takie jak kuny mogą przegryźć kable, a dzikie ptaki mogą uszkodzić instalację przez gniazdowanie. Takie zdarzenie również obejmujemy ochroną.

Ogień

Instalacja może również spłonąć. Pożar może być skutkiem wadliwego działania instalacji fotowoltaicznej lub zaprószeniem ognia w domu lub jego okolicy.

Huragan

Silny wiatr może zerwać przymocowane do dachu panele fotowoltaiczne lub uszkodzić pompę ciepła zamontowaną na budynku.

Grad

Opady gradu mogą uszkodzić panele fotowoltaiczne, solarne, jak również zniszczyć napowietrzną część pomy ciepła.

Rozszerzenie ubezpieczenia

W przypadku instalacji fotowoltaicznej, umowa ubezpieczenia może zostać zawarta również w zakresie:

  • ubezpieczenia ryzyka przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej albo
  • ubezpieczenie ryzyka przerwy w działalnie instalacji fotowoltaicznej oraz ubezpieczenia niskiej produkcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną.

Przerwa w działaniu instalacji fotowoltaicznej

Jeśli Twoja instalacja fotowoltaiczna zostanie uszkodzona lub zniszczona w wyniku zdarzenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia urządzeń eko, dodatkowo wypłacimy odszkodowanie za stratę finansową, którą poniesiesz  w wyniku przerwy w produkcji energii przez instalację fotowoltaiczną. Odpowiadamy do 180 dni przerwy w produkcji energii.

Niższa produkcja energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną

Wypłacimy Ci odszkodowanie za stratę finansową, którą poniosłeś w związku z niższą produkcją energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną. Odpowiadamy za spadek produkcji, gdy wyniesie przynajmniej 20% oraz jeśli produkcja nie spadnie poniżej  60% zakładanej lub średniej rocznej produkcji energii elektrycznej w zależności od okresu podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej. Mniejszą produkcję mogą powodować np. niekorzystne warunki atmosferyczne (zbyt małe nasłonecznieniem lub zbyt wysokie temperatury).

Poznaj warianty ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij