PZU Auto Zielona Karta

Planujesz wyjechać za granicę? Odbierz Zieloną Kartę przed wyjazdem.
Otrzymasz ją razem z ubezpieczeniem PZU Auto OC.

Dla kogo

Dla właściciela lub kierującego pojazdem, który:

 • jest zarejestrowany w Polsce,
 • ma PZU Auto OC,
 • planuje wyjechać za granicę, do kraju w którym wymagany jest certyfikat Zielonej Karty.

Zieloną Kartę otrzymasz w cenie PZU Auto OC – wystawimy ją na Twój wniosek, jeśli zgłosisz się do nas przed wyjazdem. Okres ubezpieczenia w umowie Zielonej Karty nie może być krótszy niż 15 dni.

Gdzie i jak możemy pomóc

Kraje, w których potrzebujesz certyfikatu Zielonej Karty, to:

 • Albania,
 • Azerbejdżan,
 • Macedonia Północna,
 • Maroko,
 • Mołdawia,
 • Tunezja,
 • Turcja,
 • Ukraina.

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym Ty lub upoważniona przez Ciebie osoba kierująca pojazdem wyrządzi szkodę w tych krajach. Odszkodowanie ustala się w zakresie ochrony wymaganej przepisami prawa obowiązującymi w państwie, na terytorium którego zaszedł wypadek.

Aktualne informacje o Systemie Zielonej Karty i zasadach dotyczących OC komunikacyjnego za granicą znajdziesz na stronie pbuk.pl.

Dlaczego warto

 • Zieloną Kartę otrzymasz w cenie PZU Auto OC.
 • Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym wyrządzisz szkodę.
 • Zapewniamy ochronę poza Polską, na terenie: Albanii, Azerbejdżanu, Macedonii Północnej, Maroka, Mołdawii, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

Nie odpowiadamy m.in. za szkody, jeśli ubezpieczony nie zawarł umowy PZU Auto Zielona Karta – nie wystąpił do nas o wystawienie certyfikatu Zielonej Karty przed wyjazdem za granicę.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

 • awarii pojazdu,
 • uszkodzenia pojazdu wskazanego w umowie PZU Auto OC,
 • uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, które kierujący wyrządził posiadaczowi pojazdu mechanicznego. Dotyczy to także sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, który wyrządził szkodę, jest również posiadaczem lub współposiadaczem drugiego – uszkodzonego pojazdu. Jeśli mamy do czynienia z pojazdami, które są przedmiotem umowy leasingu zawartej z tym samym leasingodawcą, powyższe ograniczenie nie obowiązuje. Nie obowiązuje również w sytuacji, w której pojazdy zostały przewłaszczone na tego samego wierzyciela lub są tzw. przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela,
 • szkód w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu – chyba że odpowiedzialność za szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego,
 • szkód, które powstały przed zawarciem umowy.

Więcej informacji nt. udzielanej ochrony znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU Auto.

Jak kupić ubezpieczenie

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Porozmawiaj z naszym konsultantem

Rozpocznij
Zamknij