Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie

Dodatkowa miesięczna pensja w razie śmierci

Regularna wypłata pieniędzy z ubezpieczenia dla Twoich bliskich, jeśli Ciebie zabraknie.

NOWOŚĆ

Dla kogo i na jak długo

Możesz rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie dodatkowe jeśli zawierasz lub posiadasz jedno z poniższych ubezpieczeń:

Przed zawarciem ubezpieczenia poprosimy o uzupełnienie ankiety medycznej.

Ubezpieczenie możesz zawrzeć również dla małżonka lub partnera, wtedy z ubezpieczeniem dodatkowym należy zawrzeć dodatkowe indywidualne ubezpieczenie terminowe na życie.

Co można zyskać

Jeśli Ciebie zabraknie, Twoi bliscy lub inne osoby, które wskażesz w polisie, będą co miesiąc otrzymywać pieniądze na konto, w ustalonej przez Ciebie wysokości i przez ustalony czas. Pieniądze mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Pokrycie kosztów pogrzebu

  • Wypłata pomoże pokryć  duże koszty, które musi ponieść rodzina.

Utrzymanie rodziny

  • Pieniądze z ubezpieczenia mogą regularnie – przez wiele lat – wspierać budżet domowy Twojej rodziny.

Spłata zobowiązań finansowych

Comiesięczne wypłaty z polisy mogą pozwolić na spłatę regularnych zobowiązań, takich jak raty pożyczki, kredytu, opłaty itd.

Kiedy działa ubezpieczenie

Ubezpieczenie obejmuje śmierć ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia. Szczegóły znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

  • Comiesięczna wypłata Twoim bliskim lub innym osobom, które wskażesz w polisie, pieniędzy z ubezpieczenia. Minimalnie przez 5 lat, a maksymalnie przez 10 lat, np. 3 000 zł miesięcznie.
  • Pieniądze wypłacane z ubezpieczenia są zwolnione z podatku od spadków i darowizn.
  • Ubezpieczenie działa przez całą dobę na całym świecie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

przez telefon

Zostaw numer

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz  w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij