Dodatkowa ochrona na wypadek śmierci

Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie

Wsparcie finansowe dla bliskich gdyby Ciebie zabrakło. Dodatkowa ochrona dla małżonka lub partnera.

Dla kogo

Dla osób, które posiadają indywidualne podstawowe ubezpieczenie na życie w PZU lub zawierają jedno z poniższych ubezpieczeń:

Ubezpieczenie możesz zawrzeć również dla Twojego małżonka lub partnera.

Co możesz zyskać

Dzięki ubezpieczeniu możesz dodatkowo zabezpieczyć finansowo bliskich, na wypadek gdyby Ciebie zabrakło.

Utrzymanie rodziny

Pieniądze z ubezpieczenia mogą przez wiele lat wspierać domowy budżet.

Spłata zobowiązań finansowych

Wypłata pieniędzy z polisy może pomóc rozwiązać problem spłaty zobowiązań finansowych, takich jak kredyt lub pożyczka.

Dodatkowa ochrona dla małżonka/partnera

Zawarcie dodatkowego ubezpieczenia terminowego na życie na rzecz małżonka/partnera umożliwia ubezpieczenie życia małżonka/partnera, w ramach tej samej polisy. To również możliwość rozszerzenia ochrony o dostępne ubezpieczenia dodatkowe, np. na wypadek ciężkich chorób, leczenia szpitalnego, utraty sprawności w życiu codziennym itd.

 

Kiedy działa ubezpieczenie

Ubezpieczenie obejmuje śmierć ubezpieczonego (lub małżonka/partnera osoby ubezpieczonej) w okresie ubezpieczenia. Szczegóły znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

  • Pieniądze z ubezpieczenia wypłacimy osobom wskazanym w polisie bez postępowania spadkowego.
  • Wypłata z ubezpieczenia jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn.
  • Ubezpieczenie działa przez całą dobę na całym świecie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij