Uwaga: W związku z wycofaniem ubezpieczenia Opieka medyczna w ciężkiej chorobie z oferty od dnia 1 kwietnia 2024 r., nie ma możliwości zawierania nowych umów ubezpieczenia.

Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie

Opieka medyczna w ciężkiej chorobie

Ciężka choroba – jak nowotwór złośliwy, niezłośliwy guz mózgu, udar czy zawał serca – może się przydarzyć każdemu. W takich chwilach ważne jest wsparcie innych ludzi, a także profesjonalna pomoc. Dzięki naszemu ubezpieczeniu, możesz liczyć na specjalistyczną i bezpłatną opiekę medyczną w ciężkiej chorobie.

Dla kogo

Możesz rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie dodatkowe jeśli zawierasz lub posiadasz jedno z poniższych ubezpieczeń:

Twoje korzyści

Ciężka choroba to trudne doświadczenie. Warto pomóc sobie i swoim bliskim. 

Specjalistyczna opieka lekarska bez skierowań w blisko 600 miastach w Polsce (także powiatowych).

Badania laboratoryjne i diagnostyczne. 

Wsparcie opiekuna dla Ciebie i Twojej rodziny w sprawach medycznych i formalnych.

Opieka psychologa dla Ciebie i Twoich bliskich. 

Rehabilitacja wspierająca Twój proces leczenia.

Badania profilaktyczne w drugą i czwartą rocznicę ubezpieczenia.

Usługi medyczne

Jeśli zachorujesz na jedną z ciężkich chorób, takich jak: nowotwór złośliwy, niezłośliwy guz mózgu, udar, zawał serca, możesz skorzystać z poniższych usług medycznych.

Nowotwór złośliwy

 • 37 wizyt.
 • 15 specjalizacji lekarskich.
 • 6 konsultacji z dietetykiem.
 • 12 konsultacji z psychologiem lub psychiatrą.
 • 20 zabiegów ambulatoryjnych lub pielęgniarskich.
 • 85 badań laboratoryjnych.
 • 48 badań diagnostycznych.
 • 120 zabiegów rehabilitacji ambulatoryjnej w placówce medycznej.

Niezłośliwy guz mózgu

 • 32 wizyty.
 • 7 specjalizacji lekarskich.
 • 6 konsultacji z dietetykiem.
 • 12 konsultacji z psychologiem lub psychiatrą.
 • 20 zabiegów ambulatoryjnych lub pielęgniarskich.
 • 85 badań laboratoryjnych.
 • 20 badań diagnostycznych.
 • 120 zabiegów rehabilitacji ambulatoryjnej w placówce medycznej.

Udar

 • 27 wizyt.
 • 7 specjalizacji lekarskich.
 • 4 konsultacje z dietetykiem.
 • 12 konsultacji z psychologiem lub psychiatrą.
 • 12 konsultacji z logopedą.
 • 20 zabiegów ambulatoryjnych lub pielęgniarskich.
 • 85 badań laboratoryjnych.
 • 23 badania diagnostyczne.
 • 120 zabiegów rehabilitacji ambulatoryjnej w placówce medycznej.

Zawał

 • 24 wizyty.
 • 6 specjalizacji lekarskich.
 • 4 konsultacje z dietetykiem.
 • 6 konsultacji z psychologiem lub psychiatrą.
 • 20 zabiegów ambulatoryjnych lub pielęgniarskich.
 • 85 badań laboratoryjnych.
 • 22 badania diagnostyczne.
 • 72 zabiegi rehabilitacji ambulatoryjnej w placówce medycznej.
 • teleopieka medyczna 24 h przez 365 dni – telefoniczne konsultacje z lekarzem, diagnoza stanu serca, przesyłanie badań EKG przez telefon, pomoc w wezwaniu karetki.

Jak zgłosić wystąpienie ciężkiej choroby 

 1. wypełnij formularz zgłoszeniowy,
 2. dołącz do formularza zgłoszeniowego skan/ kopię dokumentacji medycznej, która potwierdza rozpoznanie ciężkiej choroby, 
 3. wyślij wypełniony formularz wraz z dokumentacją medyczną e-mailem na adres: zdarzeniemedyczne@pzu.pl lub złóż w dowolnym oddziale PZU.

Twój opiekun

Otrzymasz również wsparcie opiekuna, który przeprowadzi Cię przez proces leczenia oraz pomoże w tych trudnych – dla Ciebie i rodziny – chwilach:

 • wesprze przy załatwianiu formalności oraz pomoże w ustaleniu ścieżki leczenia,
 • skoordynuje proces leczenia oraz poinformuje o odpowiedniej diecie w trakcie i po leczeniu oraz innych metodach terapii,
 • zorganizuje pomoc psychologiczną dla Ciebie i Twoich bliskich,
 • udzieli informacji o należnym Ci leczeniu, procedurach i dostępności do świadczeń w ramach NFZ.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia  i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

zamów rozmowę

Zostaw numer

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.