Uwaga: W związku z wycofaniem ubezpieczenia PZU Na Wypadek Nowotworu z oferty od dnia 21 stycznia 2023 r., nie ma możliwości zawierania nowych umów ubezpieczenia.

PZU Na Wypadek Nowotworu

Pomoc w przypadku zachorowania na nowotwór

Jeśli zachorujesz na nowotwór złośliwy, możesz dostać nawet 100 000 zł wsparcia finansowego oraz skorzystać z dodatkowej opinii medycznej u zagranicznego specjalisty.

Kiedy możemy Ci pomóc

Możesz na nas liczyć, gdy w trakcie trwania okresu naszej odpowiedzialności zachorujesz na nowotwór złośliwy, nowotwór złośliwy w fazie przedinwazyjnej lub niezłośliwy guz mózgu. Po diagnozie otrzymasz od nas wsparcie finansowe np. na walkę z chorobą czy inny dowolny cel. Ponadto, gdy zostanie u Ciebie zdiagnozowany nowotwór złośliwy, na Twoje życzenie pozyskamy dodatkową opinię medyczną u specjalisty z zagranicy.

Kogo ubezpieczamy

Możesz się ubezpieczyć, jeśli masz mniej niż 65 lat i dotychczas nie stwierdzono u Ciebie choroby onkologicznej.

Jak możemy Ci pomóc

Zapewnij sobie wsparcie w chorobie. Zobacz, co daje Ci nasze ubezpieczenie.

Szybka wypłata świadczenia

Po diagnozie nowotworu złośliwego lub nowotworu złośliwego w stadium przedinwazyjnym, lub niezłośliwego guza mózgu prześlij nam komplet dokumentacji medycznej, która potwierdza diagnozę choroby objętej ochroną ubezpieczeniową. Wtedy do 30 dni dostaniesz od nas świadczenie pieniężne. Jego wysokość zależy od sumy ubezpieczenia Twojej polisy.

Zobacz więcej szczegółów

Druga opinia medyczna

Jeśli zachorujesz na nowotwór złośliwy, prześlij nam dokumentacje medyczna, która potwierdza diagnozę choroby objętej ochroną ubezpieczeniową. Przetłumaczymy ją i przekażemy zagranicznemu konsultantowi. Następnie jego opinię przetłumaczymy na język polski i przekażemy ją Tobie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa nie będzie działała. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej. 

Nie otrzymasz świadczenia, jeśli np.:

  1. przed zawarciem umowy ubezpieczenia zdiagnozowano u Ciebie chorobę nowotworową;
  2. nowotwór zostanie zdiagnozowany lub będzie leczony po raz pierwszy w ciągu pierwszych 30 dni okresu ubezpieczenia (dotyczy umów ubezpieczenia zawieranych po raz pierwszy);
  3. nowotwór, na który zachorujesz w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, będzie skutkiem lub zakażenia wirusem HIV lub choroby AIDS;
  4. nowotwór będzie następstwem promieniowania radioaktywnego, promieniowania jonizującego, masowego skażenia chemicznego lub masowego skażenia biologicznego.

Pełną listę ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczeniowej znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

Nasze ubezpieczenie to:

  • dodatkowe wsparcie finansowe – nawet 100 000 zł* – jeśli zachorujesz na nowotwór złośliwy,
  • druga opinia lekarska u zagranicznego specjalisty – jeśli zachorujesz na nowotwór złośliwy,
  • składka już od 30 zł** za roczne ubezpieczenie.

*Świadczenie 100 000 zł w Wariancie III.

**Składka 30 zł w Wariancie I, jeśli osoba zgłaszana do ubezpieczenia nie pali wyrobów tytoniowych, ma mniej niż 27 lat i u jego biologicznych rodziców lub rodzeństwa nie zdiagnozowano kiedykolwiek nowotworu złośliwego: piersi, jajnika, prostaty lub jelita grubego.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

przez internet

OBLICZ SKŁADKĘ

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz  w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij