Uwaga: W związku z wycofaniem ubezpieczenia Renta dla dziecka po Twojej śmierci z oferty od dnia 1 kwietnia 2024 r., nie ma możliwości zawierania nowych umów ubezpieczenia.

Renta dla dziecka po Twojej śmierci

Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie rentowe PZU Na Dobry Początek

Miesięczna renta dla dziecka, gdyby Ciebie zabrakło. Wypłata renty do końca umowy albo dożywotnio.

Dla kogo i na jak długo

Umowę możesz zawrzeć, jeżeli masz nie więcej niż 55 lat i zawierasz ubezpieczenie PZU Na Dobry Początek.

Co można zyskać

Z naszym ubezpieczeniem zapewnisz swojemu dziecku pieniądze na przyszłość, gdyby Ciebie zabrakło. W takiej sytuacji dziecko otrzyma:

Miesięczną rentę – do końca umowy

W przypadku tego ubezpieczenia umowa może trwać od 8 do 25 lat i zakończy się nie później niż w roku, w którym dziecko ukończy 25 lat, a Ty (lub inny ubezpieczający) – 75 lat.

Dożywotnio miesięczną rentę

Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dziecko będzie trwale niepełnosprawne*.

*Trwała niepełnosprawność znacznego stopnia to taki stan zdrowia, który powoduje, że uposażone dziecko staje się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, oraz, że brak jest rokowań co do zmniejszenia jego stopnia niepełnosprawności

Dlaczego warto

  • Ubezpieczenie zapewnia ochronę przez całą dobę na całym świecie.
  • Ubezpieczenie możesz zawrzeć nawet dla noworodka – nie musisz też być rodzicem dziecka.
  • Ubezpieczenie zapewni stały dochód w razie Twojej śmierci.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

zamów rozmowę

Zostaw numer

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz  w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij