Dodatkowe ubezpieczenie do ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych

Wsparcie dla bliskich po śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego

Wypłata z ubezpieczenia dla bliskich, jeśli zabraknie ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego, np. na sfinansowanie pogrzebu lub zabezpieczenie bieżących wydatków.

BESTSELLER

Dla kogo

Ubezpieczenie możesz zawrzeć, jeśli posiadasz ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane oraz masz mniej niż 90 lat. Możesz to zrobić: 

  • jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego  lub
  • w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego.

Co można zyskać

Z naszym ubezpieczeniem możesz zabezpieczyć finansowo swoją rodzinę, gdyby Cię zabrakło. Twoi bliscy otrzymają pieniądze w razie Twojej śmierci z powodu wypadku komunikacyjnego – bez postępowania spadkowego i konieczności odprowadzenia podatku dochodowego. 

Pieniądze pomogą im np.:

  • pokryć koszty pogrzebu,
  • zabezpieczyć bieżące wydatki.

Jak działa ubezpieczenie

Nasze ubezpieczenie to proste zasady wypłaty. Wystarczy, że w razie Twojej śmierci Twoi bliscy przedstawią podstawowe dokumenty, takie jak:

Dokumentacja medyczna

podająca przyczynę zgonu albo karta lub akt zgonu

Dokument tożsamości osoby bliskiej

Dlaczego warto

  • Dostajesz ochronę już za 3,60 zł miesięcznie przy maksymalnej kwocie wypłaty (sumie ubezpieczenia) 40 000 zł.
  • Ubezpieczenie działa przez całą dobę na całym świecie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij