Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie

Wsparcie w razie leczenia szpitalnego dziecka

Wypłata z ubezpieczenia w razie leczenia szpitalnego dziecka spowodowanego chorobą albo nieszczęśliwym wypadkiem oraz dodatkowe wsparcie w razie chemioterapii lub radioterapii nowotworu złośliwego u dziecka i hospitalizacji w związku z nowotworem złośliwym. W wybranych wariantach otrzymasz również Kartę apteczną dla dziecka. 

Dla kogo

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy dzieci, które ukończyły 1. rok i nie ukończyły 18. roku życia. Możesz rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie dodatkowe dla Twojego dziecka, jeśli posiadasz indywidualne podstawowe ubezpieczenie na życie w PZU lub zawierasz jedno z poniższych ubezpieczeń:

Zawarcie dodatkowego ubezpieczenia dla dziecka wymaga zawarcia, w ramach tej samej polisy, dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia terminowego na życie dziecka.

Co możesz zyskać

W razie pobytu dziecka w szpitalu wypłacimy pieniądze z ubezpieczenia, które możesz przeznaczyć na:
 

Pokrycie kosztów dodatkowych noclegów dla siebie lub opiekuna w szpitalu czy hotelu w czasie hospitalizacji dziecka.

Zakup leków czy sprzętu medycznego dla dziecka po leczeniu – np. zakup lekkiego buta ortopedycznego, itd.

Pokrycie kosztów rekonwalescencji i odpoczynku z dzieckiem po leczeniu.

Wsparcie domowego budżetu, np. gdy choroba dziecka wymaga rezygnacji z pracy.

Kiedy wypłacimy pieniądze

  • Jeśli dziecko spędzi w szpitalu co najmniej 2 dni z powodu nieszczęśliwego wypadku lub co najmniej 4 dni z powodu choroby, wypłacimy pieniądze za każdy dzień hospitalizacji (maksymalnie za 180 dni pobytu w ciągu roku umowy).
  • W razie pobytu dziecka na oddziale intensywnej terapii (minimum 48 godzin na tym oddziale w trakcie pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem), wypłacimy pieniądze za każdy dzień pobytu na oddziale.
  • Jeśli pobyt dziecka w szpitalu będzie spowodowany leczeniem nowotworu  złośliwego – wypłacimy dodatkowe świadczenie w wysokości 30% sumy ubezpieczenia.
  • W razie chemio- lub radioterapii nowotworu złośliwego u dziecka wypłacimy dodatkowo 30% sumy ubezpieczenia.
  • Jeśli leczenie dziecka w szpitalu będzie trwało co najmniej 14 dni wypłacimy również dodatkowe świadczenie rekonwalescencyjne w wysokości 5% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie występuje w trzech wariantach.

Sprawdź, za co i ile wypłacimy w każdym z nich

Dlaczego warto

  • Ochrona działa przez całą dobę i na całym świecie, niezależnie od tego czy dziecko będzie przebywało w szpitalu w kraju, czy za granicą (np. w razie nagłej sytuacji).
  • Do zawarcia ubezpieczenia nie wymagamy badań lekarskich dziecka – zapytamy jedynie o stan zdrowia dziecka.
  • To Ty wybierasz wysokość sumy ubezpieczenia – od 15 000 zł do 100 000 zł.
  • W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia ochrona obejmuje pobyt w szpitalu zarówno w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, jak i chorobą.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij