NNW PZU Edukacja

Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży

Wsparcie finansowe i pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku przedszkolaka lub ucznia. Ubezpieczenie działa całą dobę, w Polsce i za granicą.

Ubezpieczenie możesz zawrzeć samodzielnie lub zgłosić dziecko do umowy zawartej przez szkołę czy przedszkole. W pierwszym przypadku sam dostosujesz zakres ubezpieczenia do potrzeb Twojego dziecka.

BESTSELLER

Kogo i kiedy chronimy

Kogo ubezpieczamy

 • dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych
 • uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • wychowanków domów dziecka i ognisk wychowawczych
 • podopiecznych świetlic i innych placówek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży

Kiedy działa ochrona

 • w szkole, przedszkolu i innych placówkach
 • w drodze do/z przedszkola lub szkoły
 • w czasie zajęć pozalekcyjnych (także wszystkich sportowych) - w szkole i poza nią
 • w domu, u znajomych, na placu zabaw, na dyskotece, na wakacjach
 • podczas uprawiania sportów (także wysokiego ryzyka) - wyczynowo lub rekreacyjnie
 • w czasie praktyk szkolnych

Kiedy i jak możemy pomóc

Nasze ubezpieczenie działa, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku stan zdrowia dziecka się pogorszy. W takiej sytuacji wypłacimy odszkodowanie oraz zapewnimy m.in. pomoc medyczną i inne usługi assistance.

Zobacz, w jakich przykładowych sytuacjach oferujemy wsparcie:

Nieszczęśliwy wypadek

Jeśli dziecku zdarzy się wypadek, np. upadnie i wybije sobie zęby stałe, zatrzaśnie palce drzwiami lub rozbije głowę i rana będzie wymagała szycia.

Sprawdź, co rozumiemy pod pojęciem nieszczęśliwego wypadku

Omdlenie i atak epilepsji

Gdy dziecko straci przytomność (z przyczyny innej niż choroba przewlekła) lub dostanie ataku epilepsji. 

Złamanie lub zwichnięcie

Jeśli dziecko złamie lub zwichnie np. nogę lub rękę.

Pogryzienie, pokąsanie lub ukąszenie

Jeśli wskutek jednego z tych zdarzeń dziecko zostanie w szpitalu powyżej 1 dnia.

Sepsa, zawał serca lub krwotok śródczaszkowy

Jeżeli dziecko umrze w następstwie sepsy, zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.

Oprócz wypłaty odszkodowania zwrócimy koszty:

 • zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • odbudowy stomatologicznej zębów stałych,
 • przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych.

Pełny zakres ochrony znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Jakie usługi assistance oferujemy

Ubezpieczenie gwarantuje pakiet usług assistance, który zawiera:

 • pomoc medyczną, np. domowe wizyty lekarza i pielęgniarki,
 • transport medyczny,
 • pomoc psychologa,
 • pomoc rehabilitacyjną (zorganizujemy i pokryjemy koszty zabiegów rehabilitacyjnych),
 • pomoc pielęgnacyjną po hospitalizacji,
 • dostawę drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego albo leków przepisanych przez lekarza,
 • indywidualne lekcje w domu – jeśli dziecko nie może chodzić do szkoły dłużej niż 10 dni,
 • konsultacje przez infolinię medyczną.

Dlaczego warto

 • Ubezpieczenie działa na całym świecie przez całą dobę, także podczas uprawiania sportu.
 • Pokryjemy koszty leczenia lub rehabilitacji.
 • Zapewniamy szeroką pomoc po wypadku.
 • Udzielimy wsparcia finansowego w czasie pobytu w szpitalu.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

przez telefon

Zostaw numer

Dodatkowa ochrona

Nasze ubezpieczenie jest elastyczne. Jeśli obawiasz się konsekwencji nieprzewidzianych zdarzeń i chorób, możesz rozszerzyć ochronę.

Zobacz, w jakich jeszcze sytuacjach możemy wypłacić pieniądze.

Leczenie i rehabilitacja

W razie np. nieszczęśliwego wypadku zwrócimy koszty m.in. uzasadnionego medycznie leczenia i rehabilitacji (np. wizyt, leków).

Pobyt w szpitalu z powodu choroby

Zapłacimy za każdy dzień pobytu dziecka w szpitalu z powodu choroby innej niż przewlekła, jeśli pobyt trwał co najmniej 6 dni. Maksymalnie zapłacimy za 60 dni pobytu w szpitalu.

Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku

Zapłacimy za każdy dzień pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, omdlenia, ataku epilepsji czy krwotoku śródczaszkowego, jeśli pobyt trwał min. 3 dni. Maksymalnie zapłacimy za 60 dni pobytu w szpitalu.

Niezdolność do nauki

Po wypadku zapłacimy za każdy dzień, w którym dziecko nie może się uczyć. Zrobimy to, jeśli niezdolność trwa dłużej niż 14 dni. Maksymalnie zapłacimy za 180 dni.

Poważna choroba

Wypłacimy pieniądze, jeśli u dziecka wystąpi poważna choroba, np. oponiak, udar, niewydolność nerek.

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego wskutek nieszczęśliwego wypadku

Wypłacimy pieniądze, jeśli dziecko straci rodzica lub przedstawiciela ustawowego.

Listę wszystkich świadczeń dodatkowych i szczegółowe informacje o nich znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz  w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij