PZU Gospodarstwo Rolne

Pełna ochrona Twojego gospodarstwa i osób, które w nim pracują. Ubezpieczymy np. Twój dom, budynki rolne, sprzęt rolniczy, wyposażenie gospodarstwa, ziemiopłody oraz zwierzęta. Udzielimy wsparcia finansowego po nieszczęśliwym wypadku. Wypłacimy odszkodowanie osobie, której Ty lub Twoi bliscy wyrządzicie szkodę podczas pracy w gospodarstwie.

BESTSELLER

Dla kogo

Ubezpieczenie dla:

 • rolników – tzw. osób fizycznych,
 • osób prawnych (np. spółek z o.o.) i jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej (np. stowarzyszeń) – w zakresie ubezpieczenia sprzętu rolniczego, wyposażenia, ziemiopłodów, zwierząt, czyli tzw. majątku ruchomego. 

Jaki majątek ubezpieczamy

Wiemy, jak ważny jest dla Ciebie Twój majątek. Dlatego nasze obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych i ubezpieczenie mienia ruchomego pozwalają go chronić.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych

Jesteś rolnikiem (osobą fizyczną) i prowadzisz gospodarstwo, masz obowiązek ubezpieczenia swoich budynków. Ubezpieczamy:

 • prawie każdy budynek w Twoim gospodarstwie (np. dom, garaż, stodołę, oborę, magazyn),
 • także wiaty i przybudówki, które znajdują się na terenie Twojego gospodarstwa.

Ubezpieczenie mienia ruchomego

Możesz ubezpieczyć także:

 • tzw. mienie ruchome, czyli np. sprzęt rolniczy (np. maszyny i narzędzia), ziemiopłody (np. zbiory zboża), materiały i zapasy (np. nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, rowery), zwierzęta gospodarskie (np. konie, bydło, trzodę chlewną, owce, kozy, drób),
 • elementy stałe w budynku mieszkalnym, czyli np. meble wbudowane, drzwi, okna, podłogi, glazurę, armaturę czy kominki, 
 • sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audio-wideo, komputery, meble, dywany, książki, ubrania i inne tzw. ruchomości domowe w budynku mieszkalnym,
 • słomę i siano składowane poza budynkami.

Od czego ubezpieczamy majątek

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli Twój majątek zostanie uszkodzony lub go stracisz w wyniku poniższych zdarzeń losowych.

Ogień

Powódź lub podtopienie

Huragan

Piorun

Opad śniegu lub grad

Deszcz nawalny

Zobacz, w jakich sytuacjach możemy Ci pomóc

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika

Jako rolnik (osoba fizyczna) masz też obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli Ty albo ktoś z Twojej rodziny lub Twój pracownik wyrządzicie szkodę innej osobie podczas pracy w gospodarstwie. Zobacz przykładowe sytuacje, w których działa nasze ubezpieczenie.

 • Jeśli podczas jazdy na swoje pole spowodujesz kolizję kombajnu z innym pojazdem na drodze publicznej, osoba poszkodowana otrzyma od nas odszkodowanie.
 • Jeśli pracownik będzie dokonywał oprysków na Twoim polu i niechcący wytruje pszczoły w pasiece Twojego sąsiada, wypłacimy sąsiadowi odszkodowanie.

Teraz możesz rozszerzyć swoją ochronę o OC w życiu prywatnym

To ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie osobie, której Ty lub Twoi domownicy przypadkowo wyrządzicie szkodę, np. gdy:

 • potrącisz pieszego podczas jazdy rowerem,
 • zbijesz flakon drogich perfum w sklepie.

Pamiętaj, że obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika to odrębne ubezpieczenie. Obejmuje ono tylko te szkody, które Ty, ktoś z Twojej rodziny lub Twój pracownik wyrządzicie innej osobie podczas pracy w gospodarstwie.

Ubezpieczenie NNW

W gospodarstwie mogą zdarzyć się różne nieszczęśliwe wypadki. Warto zabezpieczyć się przed ich konsekwencjami. 

Wypłata odszkodowania

Wypłacimy pieniądze, jeśli Twoje zdrowie poważnie i trwale ucierpi (czyli np. nieodwracalnie pogorszy Ci się wzrok, nie odzyskasz pełnej sprawności fizycznej) w wyniku:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • omdlenia lub ataku epilepsji,
 • zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.

Zwrot kosztów

Pokryjemy koszty m.in.:

 • leczenia uciążliwego (operacja lub pobyt w szpitalu powyżej 5 dni),
 • przeszkolenia osób niepełnosprawnych,
 • zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • transportu medycznego i dostawy leków,
 • rehabilitacji, pomocy psychologicznej,
 • pomocy domowej po pobycie w szpitalu,
 • opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.

Dlaczego warto 

 • Pełne zabezpieczenie prowadzonego gospodarstwa rolnego.
 • Składka płatna ratalnie – nawet do 12 rat.
 • Spełnienie obowiązku ustawowego w zakresie ubezpieczenia budynków i OC rolników.
 • Możliwość elastycznego dopasowania pakietu do Twoich potrzeb.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij