Obowiązkowe OC agentów

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym agent wyrządzi szkodę w czasie wykonywania swojej działalności.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla osób, które wykonują czynności agencyjne dla przynajmniej dwóch zakładów ubezpieczeń – w zakresie tego samego działu ubezpieczeń.

Jeśli jesteś agentem ubezpieczeniowym, lub agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające masz obowiązek ubezpieczenia OC:

  •  już w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń i
  • jeśli w drugim zakładzie ubezpieczeń działasz w zakresie tego samego działu ubezpieczeń (zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej).

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie za szkody, które agent wyrządzi w wyniku działania lub zaniechania podczas wykonywania swojego zawodu.

Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną agenta:

  • który działa na rzecz przynajmniej dwóch zakładów ubezpieczeń – w zakresie tego samego działu ubezpieczeń,
  • za szkody, które powstały w Polsce i w innych państwach UE.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia, termin spełnienia obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania  czynności agencyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1007).

Dlaczego warto

  • Nasze ubezpieczenie zwiększa Twoją wiarygodności wobec klientów i partnerów biznesowych.
  • Dzięki ubezpieczeniu ponosisz mniejsze ryzyko prowadzonej działalności zawodowej.
  • Większa wiarygodność agenta wobec klientów i partnerów biznesowych.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania  czynności agencyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1007).

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania  czynności agencyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1007).

Zamknij