Obowiązkowe OC brokerów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym broker wyrządzi szkodę (np. naruszy ich dobra osobiste) w czasie wykonywania działalności brokerskiej.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla brokerów. Brokerem może być osoba fizyczna albo osoba prawna, jeżeli:

  • uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności brokerskiej i
  • została wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Jednym z warunków wydania zezwolenia jest zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie za szkody, które broker wyrządzi w wyniku działania lub zaniechania podczas wykonywania swojego zawodu.

Dlaczego warto

  • Nasze ubezpieczenie pomaga spełnić jeden z warunków wydania zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.
  • Większa wiarygodność brokera wobec klientów i partnerów biznesowych.
  • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2018 r. poz.1085).

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2018 r. poz.1085) .