Obowiązkowe OC organizatorów imprez masowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Odszkodowanie dla osób, którym organizator imprez masowych wyrządzi szkodę w następstwie prowadzonej działalności.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla organizatorów masowych imprez sportowych, artystycznych czy rozrywkowych, na które wstęp jest płatny.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym organizator imprezy masowej wyrządzi szkodę. Szkoda ta musi być następstwem działania lub zaniechania organizatora imprezy wobec jej uczestników.

Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej zależy od:

  • rodzaju imprezy (artystyczno-rozrywkowa, mecz piłki nożnej, inna sportowa),
  • kwalifikacji imprezy masowej jako imprezy o podwyższonym ryzyku,
  • miejsca, w którym impreza się odbywa,
  • liczby miejsc dla uczestników.

Dlaczego warto

  • Spełnienie ustawowego obowiązku.
  • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności.
  • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów.
  • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatorów imprez masowych (11.03.2010) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dodatkowa ochrona

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatorów imprez masowych (11.03.2010) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Zamknij