Obowiązkowe OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Wypłacimy odszkodowanie za działanie lub zaniechanie podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny, za szkody wyrządzone uczestnikom eksperymentu medycznego lub osobom, których skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć.

Dla kogo

Nasze ubezpieczenie jest dla podmiotów, które przeprowadzają eksperymenty medyczne i muszą mieć zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W szczególności są to: 

  • podmioty lecznicze prowadzące szpital,
  • podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą, 
  • jednostki organizacyjne uczelni medycznych i nauk o zdrowiu, 
  • instytuty badawcze.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie za szkody, które podmiot wykonujący eksperyment medyczny, wyrządzi w wyniku działania lub zaniechania działania podczas:

 

eksperymentu medycznego leczniczego,

eksperymentu medycznego badawczego. 

Dlaczego warto

  • Zwiększenie wiarygodności placówki leczniczej wobec klientów, partnerów i pacjentów.
  • Zmniejszenie ryzyka finansowego prowadzonej działalności leczniczej.
  • Spełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów, funduszy i Polityki regionalnej z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny (Dz.U.2020 poz. 2412).

Jak kupić?

W oddziale sprzedaży korporacyjnej

Mapa oddziałów

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów, funduszy i Polityki regionalnej z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny (Dz.U.2020 poz. 2412).

Zamknij