Obowiązkowe OC przedsiębiorców, którzy usługowo chronią osoby i mienie

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym przedsiębiorca świadczący usługi ochrony wyrządzi szkodę w następstwie prowadzenia swojej działalności.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym przedsiębiorca świadczący usługi ochrony wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania podczas prowadzenia swojej działalności.

Minimalna suma gwarancyjna ustalona jest na jedno i wszystkie zdarzenia, a jej wysokość uzależniona od osiągniętego przez przedsiębiorcę rocznego obrotu netto w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Dlaczego warto

  • Spełnienie ustawowego obowiązku.
  • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności.
  • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów.
  • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (09.12.2013) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dodatkowa ochrona

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (09.12.2013) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Zamknij