Obowiązkowe OC świadczeniodawców niebędących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym np. źle dobrana proteza uszkodziła ciało. Protezę dostarczył sklep medyczny, działający na podstawie umowy z NFZ.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla świadczeniodawców, którzy nie są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, czyli dla:

  • podmiotów, które zaopatrują w wyroby medyczne (np. dla sklepów ze sprzętem ortopedycznym czy rehabilitacyjnym),
  • osób fizycznych, które mają uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej (np. dla ratowników medycznych),

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia udzielania świadczeń na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobie, której np. ratownik medyczny czy sklep medyczny wyrządzą szkodę. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje te zdarzenia, za które ubezpieczony zgodnie z prawem ponoszą odpowiedzialność.

Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych:

  • 30 tys. euro na jedno zdarzenie i 150 tys. euro w na wszystkie zdarzenia – dla prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych, które mają uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • 10 tys. euro na jedno zdarzenie i 50 tys. euro na wszystkie zdarzenia – dla podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Dlaczego warto

  • Spełnienie ustawowego obowiązku.
  • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności.
  • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów.
  • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 293, poz. 1728) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 293, poz. 1728) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Zamknij