OC użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

Ubezpieczenie lotnicze

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Odszkodowanie za szkody, które powstały podczas wykonywania działalności lotniczej.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla użytkowników, przewoźników i przedsiębiorców lotniczych: osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi.

Co ubezpieczamy

Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą, np.:

  • zarządzających portem lotniczym,
  • przedsiębiorców produkujących paliwa lotnicze,
  • z tytułu projektowania/ produkcji statków powietrznych lub ich części.

Co można zyskać

Nasze ubezpieczenie dostosujemy do Twoich potrzeb.

  • Wypłata odszkodowania uzależniona jest od ustalenia odpowiedzialności.
  • Obejmujemy ochroną zarówno szkody majątkowe, jak i osobowe – w zależności od zakresu ubezpieczenia.

Dlaczego warto

  • Ubezpieczenie stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku, jaki na przewoźnika nakłada ustawa.
  • Gwarancja bezpiecznego eksploatowania statków powietrznych i prowadzenia działalności lotniczej.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dokumenty do pobrania

Zamknij