OC zawodowe

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym ubezpieczony wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

BESTSELLER

Dla kogo

Ubezpieczenie dla tych, którzy wykonują zawody wymagające dużej specjalizacji i niosą ryzyko wyrządzenia znacznych szkód.

Z ubezpieczenia mogą skorzystać osoby, które:

  • z powodu zawodów, jakie wykonują, muszą mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC (np. adwokaci, radcowie prawni, architekci, doradcy podatkowi). Wówczas będzie to tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe,
  • nie muszą mieć obowiązkowego OC (np. weterynarze, urbaniści, farmaceuci), ale chcą czuć się pewnie podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Nasze ubezpieczenie jest także dla podmiotów gospodarczych, takich jak: pracownie projektowania budowlanego czy kancelarie prawne. Więcej przeczytasz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Co można zyskać

Nasze ubezpieczenie chroni Twoich klientów przed skutkami błędów, jakie możesz popełnić, wykonując swój zawód. Jednocześnie chroni Twój majątek przed potencjalnymi kosztami naprawy Twoich błędów.

  • Wypłacimy odszkodowanie za szkody, które wyrządzisz w następstwie działania lub zaniechania wykonując swój zawód.
  • Dajemy dodatkowe wsparcie – ubezpieczenie nadwyżkowe, jeśli masz już wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Dzięki temu będziesz mieć ochronę powyżej sumy gwarancyjnej, która wynika z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC i może być niewystarczająca.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie o dodatkowe opcje (osobno płatne klauzule dodatkowe), dzięki temu dopasujesz zakres ubezpieczenia do specyfiki Twojego zawodu. Poniżej kilka wybranych przykładów.

Wypadki poza Polską

Klauzule, które obejmują szkody powstałe poza Polską, np.:

  • w państwach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Norwegii i na Islandii,
  • w innych państwach na całym świecie.

Zniszczenie dokumentów

Klauzule, które obejmują zniszczenie, uszkodzenie lub utratę np. dokumentów związanych z wykonywaniem zawodu.

Więcej informacji znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

Nasze ubezpieczenie:

  • Ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb – możesz wykupić dodatkowe klauzule.
  • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów.
  • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.
  • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dodatkowa ochrona

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij