Ubezpieczenie NNW oraz opieki zdrowotnej dla klientów biznesowych Alior Banku SA

Prowadzisz biznes i posiadasz konto firmowe w Alior Banku? Zapewnij sobie, swojej rodzinie i pracownikom Twojej firmy oraz ich bliskim ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne w razie choroby lub po nieszczęśliwym wypadku.

Dla kogo

Ubezpieczeniem NNW oraz opieki zdrowotnej mogą zostać objęci przedsiębiorcy i ich pracownicy, klienci Alior Banku SA (do 65 roku życia):

  • ich małżonkowie lub partnerzy życiowi (do 65 roku życia),
  • ich dzieci do 18 roku życia.

Co możesz zyskać

Nasze ubezpieczenia dają Ci spokój, bo wiesz, że w razie niespodziewanych problemów możemy Ci pomóc.

Oferujemy szerokie wsparcie w razie problemów zdrowotnych, powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Zakres ochrony zależy  od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

Możesz wybrać ubezpieczenie spośród  wariantów, które różnią się między sobą zakresem świadczeń zdrowotnych i ceną. W każdym wariancie  jest ochrona w ramach ubezpieczenia podstawowego od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie dodatkowe opieki zdrowotnej.

Ubezpieczenie podstawowe obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałej całkowitej niezdolności do pracy lub trwałym uszkodzeniu ciała.

Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł. PZU SA wypłaci odszkodowanie, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku:  

  • wystąpi trwała całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,
  • dojdzie do trwałego uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku – % sumy ubezpieczenia za określony rodzaj uszkodzenia ciała, zgodnie z tabelą rodzajów trwałego uszkodzenia w OWU.

Ubezpieczenie dodatkowe gwarantujące w razie choroby lub wypadku organizację oraz pokrycie przez PZU SA kosztów świadczeń zdrowotnych wymienionych w OWU, w zależności od wybranego przez ubezpieczonego spośród 4 wariantów, szczegóły zakres w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.


  Jak kupić ubezpieczenie

w dowolnej placówce Alior Banku SA (agent PZU SA) obsługującej klientów biznesowych;

w bankowości internetowej BusinessPro Alior Banku SA. 

 

Jak umówić wizytę lub zgłosić wypadek ubezpieczeniowy

  • umówienie wizyty: telefonicznie pod numerem 22 505 14 59 (opłata zgodna z taryfą operatora);
  • zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego: online na stronie www.pzu.pl lub telefonicznie pod numerem 801 102 102 lub 22 505 14 59.

Listę placówek medycznych, w których skorzystasz z usług medycznych w ramach ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej dla klientów biznesowych Alior Banku S.A., znajdziesz tutaj.

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij