Ubezpieczenie jachtów morskich

Odszkodowanie za szkody powstałe podczas użytkowania jachtów morskich. Ubezpieczenie działa w Polsce i za granicą.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla właścicieli, armatorów i użytkowników jachtów:

 • żaglowych,
 • motorowych
 • żaglowo-motorowych.

Ubezpieczenie dotyczy jachtów, które są zarejestrowane i dopuszczone do morskiej żeglugi turystycznej i sportowej na wodach polskich i europejskich.

Jak działa ubezpieczenie

Ubezpieczenie działa:

 • na polskich i europejskich wodach morskich
 • w tzw. okresie eksploatacji, czyli podczas:
  • rejsów turystycznych, sportowych i szkoleniowych,
  • holowania,
  • wodowania,
  • postoju w portach,
 • w tzw. okresie wyłączenia z eksploatacji – np. podczas remontu lub zimowania,
 • w czasie lądowego transportu jachtu w Polsce i Europie.

Co można zyskać

Zobacz, co możesz zyskać w każdym z ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczenia jachtów morskich. Wybierz opcję najlepszą dla swojej firmy.

Ubezpieczenie jacht-casco

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli dojdzie do uszkodzenia jachtu w wyniku np. wywrócenia, zatonięcia czy kolizji z inną jednostką pływającą.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) armatora

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli jacht wyrządzi szkodę osobie trzeciej (innej niż kapitan czy członek załogi).

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kapitana i członków załogi

Wypłacimy pieniądze, jeśli np. w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

 • zdrowie członka załogi lub kapitana poważnie ucierpi,
 • członek załogi (lub kapitan) umrze – wówczas jego bliscy otrzymają pieniądze z ubezpieczenia.​

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą kapitana i członków załogi

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli w czasie rejsu kapitan lub członek załogi ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachoruje.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie rzeczy osobistych kapitana i członków załogi

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli przedmioty codziennego użytku (np. telefony, odzież), które są przydatne na jachcie, zostaną zniszczone, uszkodzone lub utracone.

Dlaczego warto

 • Ubezpieczenie działa w Polsce i za granicą.
 • Umowę możesz zawrzeć na rok lub krótszy czas (będzie to ubezpieczenie krótkoterminowe).
 • Możemy udzielić dodatkowej ochrony także na czas udziału w regatach i zawodach sportowych.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij