Ubezpieczenie lotnicze

Odszkodowanie za szkody, które powstały podczas użytkowania cywilnych statków powietrznych.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, które są właścicielami lub użytkownikami cywilnych statków powietrznych.

Co ubezpieczamy

Ubezpieczamy:

 • wszystkie cywilne statki powietrzne, np.: samoloty, szybowce, balony, lotnie, spadochrony,
 • odpowiedzialność cywilną użytkowników statków powietrznych.

Dodatkowo:

 • pokrywamy koszty ekspertyz, które są niezbędne do ustalenia przyczyn szkody,
 • uzasadnione koszty wyjazdu eksperta na miejsce zdarzenia.

Co można zyskać

Nasze ubezpieczenie dostosujemy do Twoich potrzeb. Wypłata odszkodowania uzależniona jest od ustalenia odpowiedzialności. Zobacz, co możesz zyskać i wybierz opcję najlepszą dla swojej firmy.

Aerocasco

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli statek powietrzny (np. samolot – w tym szybowiec, balon, lotnia, spadochron) ulegnie uszkodzeniu w czasie np. postoju, startu, lotu czy przeglądu.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) członków załogi

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli członek załogi: 

 • umrze lub jego zdrowie ucierpi w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • dostanie zawału serca, udaru mózgu lub zapadnie na chorobę tropikalną.

Dowiedz się, co oznacza „nieszczęśliwy wypadek”

OC użytkownika względem osób trzecich

Jeśli statek powietrzny wyrządzi szkody komuś innemu niż członek załogi lub obsługi, wypłacimy tej osobie odszkodowanie.

Dowiedz się więcej

OC przewoźnika względem osób biorących udział w locie/ pasażerów oraz bagażu

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli: 

 • statek powietrzny wyrządzi pasażerom szkody osobiste,
 • bagaż i rzeczy osobiste pasażerów zostaną zniszczone, uszkodzone lub utracone. 

OC przewoźnika względem przewożonego ładunku

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli przewoźnik uszkodzi lub zniszczy ładunek w wyniku zdarzeń wymienionych w umowie.

Ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli rzeczy osobiste członków załogi (np. odzież, telefony komórkowe) zostaną zniszczone, uszkodzone lub utracone w wyniku wypadków aerocasco. 

Dlaczego warto

 • Ubezpieczamy wszystkie cywilne statki powietrzne, np.: samoloty, szybowce, balony, lotnie, spadochrony.
 • Ubezpieczamy właścicieli i użytkowników cywilnych statków powietrznych.
 • Ubezpieczenie uwzględnia warunki stosowane przez międzynarodowy rynek ubezpieczeń lotniczych.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij