Ochrona pracowników w razie wypadku

PZU W Razie Wypadku

Wsparcie finansowe w razie śmierci, trwałego inwalidztwa, oparzeń lub złamań kości wskutek nieszczęśliwych wypadków.

Dla kogo

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy, którzy ukończyli 16 lat, a także ich małżonkowie, partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci.​

Korzyści pracodawcy

Zobacz, co możesz zyskać z naszym ubezpieczeniem.

  • Przewaga konkurencyjna na rynku pracy – pracodawca dbający o pracowników łatwiej pozyska wartościowy personel.
  • Mniejsza rotacja pracowników i ograniczenie kosztów zatrudnienia – pracownicy chętniej pracują w firmie, która oferuje im dodatkowe korzyści.
  • Większa efektywność i motywacja – pracownicy, którzy od firmy zyskują dodatkowe benefity pracują wydajniej i identyfikują się z firmą.
  • Możliwość zwolnienia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej – świadczenia, które wypłaca pracodawca rodzinie pracownika w razie jego śmierci.

Wsparcie dla bliskich pracownika po jego śmierci

Jeżeli pracownik umrze, np. wskutek jednego z wymienionych wypadków, wypłacimy pieniądze jego bliskim (których wskaże w deklaracji).

Wypadek komunikacyjny

Może dotyczyć ruchu drogowego, kolejowego, wodnego lub powietrznego. Ochrona działa niezależnie od tego, czy pracownik brał udział w wypadku jako np. pasażer, pieszy czy członek załogi pojazdu.

Wypadek wskutek uprawiania sportu

Dotyczy aktywności fizycznej, np. joggingu, gry w piłkę, jazdy na rowerze, narciarstwa. Ochrona dotyczy także niebezpiecznych sportów, np. spadochroniarstwa.

Inne nieszczęśliwe zdarzenia

Wesprzemy finansowo bliskich pracownika także wtedy, kiedy umrze wskutek pożaru, zatrucia tlenkiem węgla, porażenia prądem albo uderzenia pioruna, utonięcia, wybuchu gazu.

Sprawdź, ile pieniędzy możemy wypłacić

Oprócz tego wypłacimy pieniądze pracownikowi, jeżeli jego partner życiowy umrze w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Wsparcie dla pracownika w problemach zdrowotnych

Wypłacimy pieniądze Twojemu pracownikowi w przypadku poniższych problemów zdrowotnych.

Oparzenie

Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie do oparzeń, które będą wymagały leczenia szpitalnego.

Szczegółową definicję oparzeń znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Złamanie kości

Jeżeli pracownik złamie kość podczas uprawiania sportu. Chronimy podczas uprawiania sportu na kółkach (np. jazdy na rowerze, rolkach lub deskorolce) joggingu lub gry w piłkę.

Sprawdź, ile możemy wypłacić za złamanie

Trwałe inwalidztwo

Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego, pożaru, wybuchu gazu, porażenia prądem albo uderzenia pioruna pracownika dotknie trwałe inwalidztwo.

Sprawdź, co rozumiemy przez trwałe inwalidztwo

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij