PZU NNW – ubezpieczenie szpitalne

Wsparcie dla pracowników firm po pobycie w szpitalu

Pieniądze po hospitalizacji trwającej dłużej niż dobę. Ubezpieczenie dla pracowników i ich rodzin, które działa w całej Polsce.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla firm, które zawarły ubezpieczenia PZU NNW Grupowe. Naszą ochroną objęci są:

Pracownicy

W firmach zatrudniających co najmniej pięć osób.

Małżonkowie pracowników

Również partnerzy życiowi.

Dzieci pracowników

Własne lub przysposobione, ale też dziecko współmałżonka/ partnera życiowego pracownika.

Wypłata odszkodowania

Pobyt w szpitalu często wiąże się z dodatkowymi kosztami lub zmniejszonymi zarobkami. Aby złagodzić straty finansowe, umożliwiamy wypłatę z ubezpieczenia po hospitalizacji dłuższej niż 24-godzinna z powodu:

  • choroby,
  • porodu,
  • ​nieszczęśliwego wypadku (dowiedz się więcej).

Za dodatkową opłatą można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o świadczenie pooperacyjne. Dzięki tej opcji ubezpieczony pracownik może otrzymać dodatkowe pieniądze, jeśli podczas pobytu w szpitalu będzie mieć operację.

Dlaczego warto

  • Zapłacimy za cały pobyt w szpitalu – począwszy od drugiej doby.
  • Wysokość dziennego świadczenia za pobyt w szpitalu określamy w umowie.
  • Z powodu jednej choroby lub jednego wypadku wypłacimy pieniądze maksymalnie za łącznie 90 dni w czasie rocznego ubezpieczenia. 

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij