Informacja Administratora danych osobowych
 

Administratorzy i dane kontaktowe administratorów i Inspektora Ochrony Danych

Administratorami danych osobowych są Spółki PZU SA i PZU Życie SA z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego 4, 00-834 Warszawa. Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratorów. 

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratorów Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail IODpzu@pzu.pl lub pisemnie na adres PZU SA, PZU Życie SA IOD, Rondo Daszyńskiego 4, 00-834 Warszawa.
 

Przetwarzanie danych

Administratorzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa, tj. ochrony osób i mienia, zabezpieczenia procesów biznesowych, ochrony informacji lub prewencyjnie dla ograniczenia przestępstw pospolitych typu wandalizm, kradzież, włamanie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratorów;
  • wydania karty dostępu do budynku i pomieszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratorów; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie kontroli dostępu oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budynku.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w zależności od celu przez okres do 3 miesięcy dla zapewnienia bezpieczeństwa, przez okres do 12 miesięcy dla wydawania kart dostępu do budynku i pomieszczeń. W uzasadnionych przypadkach (np. dla celów dowodowych) okres przetwarzania może zostać przedłużony na potrzeby prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających lub innych postępowań, np. sądowych.
 

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionych do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 

Pani/ Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Zamknij