Umówienie wizyty online

Jeśli posiadasz ubezpieczenie PZU Auto lub PZU Dom z rozszerzeniem o Asystenta Zdrowotnego lub PZU Wojażer z rozszerzeniem
o Ubezpieczenie Kontynuacji Leczenia po Podróży, w pierwszej kolejności zgłoś szkodę. Możesz to zrQobić za pośrednictwem
formularza na stronie pzu.pl lub infolinii pod numerem 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora). Po pozytywnym
rozpatrzeniu zgłoszenia otrzymasz informację, jak korzystać z usług medycznych.

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.

Aplikacja PZU 

Wzywanie pomocy na drodze;
Umawianie wizyty lekarskiej;