Dokumenty archiwalne

PZU Pogodna Jesień


 Wróć


 

KIDy

KID (z ang. „Key Information Document") – Dokument zawierający kluczowe informacje, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz Rozporządzenia delegowanego z dnia 8.03.2017 r. wraz z załącznikami.

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

PZU Pogodna Jesień jest grupowym ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Inwestycje w UFK są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości kapitału. Wartość udziałów jednostkowych funduszy, może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. PZU Życie nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników.

Więcej

Zamknij