Indywidualne ubezpieczenie dla klientów Alior Banku

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi – Multi Kapitał II

Ubezpieczenie dla klientów Alior Banku, którzy są zainteresowani inwestowaniem pieniędzy i ochroną życia.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla osób od 18. do 79. roku życia, które są klientami Alior Banku.

Umowę zawieramy na czas określony do rocznicy umowy, w której Twój wiek osiąga 100 lat.

Co możesz zyskać

Nasze ubezpieczenie to połączenie inwestycji i ochrony życia.

Podpisujesz jedną umowę

Łączysz inwestycję z ubezpieczeniem na życie w jednej umowie.

Korzystasz z wyselekcjonowanej oferty inwestycyjnej

Fundusze denominowane w złotówkach, dolarach, euro oraz Fundusz gwarantowany i trzy fundusze modelowe, do których możesz dokonywać wpłat w złotówkach.

Masz możliwość wpłat w walutach

Możesz opłacać składki w różnych walutach – w złotówkach, dolarach, euro.

Wypłata zwolniona z podatku

W razie Twojej śmierci pieniądze dla bliskich wypłacimy bez podatku od spadków i darowizn. Do czasu wypłaty środków nie zapłacisz podatku od dochodów kapitałowych przy przenoszeniu środków między funduszami.

Masz stały dostęp do zgromadzonych pieniędzy

Od początku umowy możesz wypłacić część lub całość środków. Pamiętaj jednak, że przez pierwsze 5 lat przy wypłacie pobierzemy opłatę.

Jak działa ubezpieczenie

Sprawdź zasady działania naszego ubezpieczenia.

Jak można wpłacać pieniądze

Składkę opłacasz:

 • jednorazowo – z góry za cały okres umowy, min. 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty w dolarach lub euro,

 • w jednej lub w kilku walutach – w złotówkach, dolarach, euro.

W trakcie umowy możesz wpłacać składki dodatkowe.

Jak inwestujemy pieniądze

Składki inwestujemy w fundusze, które wskażesz.

Masz dostęp do:

 • funduszy w złotówkach,
 • funduszy w dolarach i euro,
 • trzech funduszy modelowych, do których możesz dokonywać wpłat w złotówkach,
 • Funduszu gwarantowanego w złotówkach.

Kiedy wypłacimy pieniądze

Pieniądze wypłacimy:

 • na zakończenie umowy,    
 • jeśli umrzesz – dowolnie wskazanym przez Ciebie osobom,
 • jeśli umrzesz w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do świadczenia z tytułu Twojej śmierci wypłacimy dodatkowo kwotę równą 100 % składki jednorazowej, nie więcej niż 100 tys. zł,
 • w razie wypowiedzenia umowy, wykupu całkowitego lub częściowego,
 • jeśli odstąpisz od umowy.

Obowiązki podatnika

Jakie opłaty pobieramy

Pobieramy opłaty:

 • administracyjno-dystrybucyjną – ustalamy ją w skali roku dla każdego funduszu,
 • dystrybucyjną – w wysokości 1,50% podstawy określonej w tabeli opłat i limitów w ogólnych warunkach ubezpieczenia – przy częściowym lub całkowitym wykupie ubezpieczenia (w pierwszych pięciu latach umowy),
 • za naszą ochronę w razie Twojej śmierci – opłata zgodnie z tabelą rocznych opłat z tytułu naszej ochrony na wypadek śmierci,
 • za naszą ochronę w razie Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku – 0,05 zł miesięcznie za każdy 1000 zł sumy ubezpieczenia.

Wysokość opłat możemy podwyższyć w wyniku indeksacji. Szczegółowy sposób wyliczania opłat znajdziesz w tabeli opłat i limitów w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Pieniądze inwestujemy w fundusze inwestycyjne, którymi zarządzają towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi znajdziesz w ich prospektach informacyjnych.

Informacje o opłatach pobieranych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Ochrona ubezpieczeniowa – wsparcie dla bliskich

Multi Kapitał II jest ubezpieczeniem na życie. W przypadku Twojej śmierci pieniądze z ubezpieczenia wypłacimy osobom, które wskazałeś w umowie (szczegóły znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia naszej ochrony. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Dlaczego warto

 • Połączenie inwestowania z ubezpieczeniem na życie w jednej umowie.
 • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Dokonujesz jednorazowej wpłaty – możesz też wpłacać składki dodatkowe.
 • Możliwość wpłaty składek w różnych walutach – w złotówkach, dolarach, euro.

Dokumenty do pobrania

Archiwalne

KIDy

KID (z ang. „Key Information Document") – Dokument zawierający kluczowe informacje, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. (z późn. zm) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. wraz z załącznikami (z późn. zm.).

Aktualne od 01.12.2023 r.

            Archiwalne


Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

PZU Multi Kapitał jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Inwestycje w UFK są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości kapitału. Wartość udziałów jednostkowych funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a PZU Życie nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników.

Więcej

Zamknij