Wysoki kapitał akcyjny Spółki, wynoszący obecnie 295 mln zł, gwarantuje, że PZU Życie SA to stabilna i bezpieczna instytucja finansowa. Wartość aktywów spółki w 2002 r. przekroczyła 17 mld zł, co jest wynikiem wyjątkowym na polskim rynku ubezpieczeń na życie.

PZU Życie SA od lat osiąga znakomite wyniki finansowe, dzięki czemu wypłata odszkodowań nie jest zagrożona w najmniejszym stopniu. W 2001 roku wypłacone odszkodowania wyniosły łącznie ponad 3 miliardy zł.

Koszty działalności ubezpieczeniowej ponoszone przez PZU Życie SA należą do najniższych w całym sektorze ubezpieczeń na życie w Polsce. Oznacza to możliwość utrzymywania niskiego poziomu składek płaconych przez klientów oraz wysokiego poziomu wypłacanych świadczeń. Ponadto, im niższe są koszty ponoszone przez ubezpieczyciela, tym wyższy jest odsetek składki przeznaczany na działalność ubezpieczeniową. Dowodzi to, że w PZU Życie SA składki wpłacane przez klientów zapewniają maksymalną ochronę ubezpieczeniową.

Sprawozdania z funduszy kapitałowych

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

I półrocze 2006r

II półrocze 2006r

Zamknij