Uwaga: W związku z wycofaniem ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Platinum z oferty od dnia 24 grudnia 2021 r., nie ma możliwości zawierania nowych umów ubezpieczenia.

Indywidualne ubezpieczenie dla klientów Domu Inwestycyjnego Xelion

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi – Plan Inwestycyjny Platinum

Ubezpieczenie dla klientów  Domu Inwestycyjnego Xelion, którzy są zainteresowani inwestowaniem pieniędzy i ochroną życia.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla osób od 18. do 79. roku życia, które są klientami Domu Inwestycyjnego Xelion.

Umowę zawieramy na  czas określony do rocznicy polisy, w której wiek ubezpieczającego wynosi 100 lat.

Co możesz zyskać

Nasze ubezpieczenie to połączenie inwestycji i ochrony życia.

Podpisujesz jedną umowę

Łączysz inwestycję z ubezpieczeniem na życie w jednej umowie.

Korzystasz z wyselekcjonowanej oferty inwestycyjnej

Polskie i zagraniczne fundusze denominowane w złotówkach.

Wypłata zwolniona z podatku

W razie Twojej śmierci pieniądze dla bliskich wypłacimy bez podatku od spadków i darowizn. Do czasu wypłaty środków nie zapłacisz podatku od dochodów kapitałowych przy przenoszeniu środków między funduszami.

Masz stały dostęp do środków

Od początku umowy możesz wypłacić część lub całość środków. Pamiętaj jednak, że przez pierwsze 5 lat przy wypłacie pobierzemy opłatę.

Sprawdź informacje dotyczące opłat

Jak działa ubezpieczenie

Sprawdź zasady działania naszego ubezpieczenia.

Jak można wpłacać pieniądze

Składkę opłacasz:

 • jednorazowo – z góry za cały okres umowy, min. 50 tys. zł,
 • w złotówkach.

W trakcie umowy możesz wpłacać składki dodatkowe.

Jak inwestujemy pieniądze

Składki inwestujemy w fundusze, które wskażesz. 

Masz dostęp do: 

 • funduszy polskich, 
 • funduszy zagranicznych w złotówkach.

Kiedy wypłacimy pieniądze

Pieniądze wypłacimy:

 • na zakończenie umowy, 
 • jeśli umrzesz – dowolnie wskazanym przez Ciebie osobom,
 • jeśli umrzesz w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do świadczenia z tytułu śmierci wypłacimy dodatkowo kwotę 100 tys. zł,
 • w razie wypowiedzenia umowy, wykupu całkowitego lub częściowego,
 • jeśli odstąpisz od umowy.

Obowiązki podatnika

Jakie opłaty pobieramy

Pobieramy opłaty:

 • administracyjno-dystrybucyjną – ustalamy ją w skali roku dla każdego funduszu, 
 • dystrybucyjną – w wysokości od 1,39 % (w pierwszym roku umowy) do 0,99 % (w piątym roku umowy) podstawy określonej w tabeli opłat i limitów w ogólnych warunkach ubezpieczenia  – przy częściowym lub całkowitym wykupie ubezpieczenia (w pierwszych pięciu latach umowy),
 • za ochronę ubezpieczeniową w razie śmierci – opłata zgodnie z tabelą rocznych opłat z tytułu naszej odpowiedzialności na wypadek Twojej śmierci,
 • za ochronę ubezpieczeniową w razie Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku – 10 zł miesięcznie.

Pieniądze inwestujemy w fundusze inwestycyjne, którymi zarządzają towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi znajdziesz w ich prospektach informacyjnych.

Wysokość opłat możemy podwyższyć w wyniku indeksacji. Szczegółowy sposób wyliczania opłat znajdziesz w tabeli opłat i limitów w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia 

Plan Inwestycyjny Platinum jest ubezpieczeniem na życie. W przypadku Twojej śmierci pieniądze z ubezpieczenia wypłacimy osobom, które wskazałeś w umowie. Sam decydujesz o poziomie ochrony ubezpieczeniowej poprzez wybór jednej z dwóch opcji świadczenia (szczegóły znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej. O takich sytuacjach mówimy, że są to wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Ich pełną listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto​

 • Zyskujesz dodatkowe zabezpieczenie finansowe i ochronę życia.
 • Masz bogaty wybór funduszy inwestycyjnych.

Dokumenty do pobrania

Archiwalne

KID

KID (z ang. „Key Information Document") – Dokument zawierający kluczowe informacje, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. (z późn. zm) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. wraz z załącznikami (z późn. zm.).

            Archiwalne


Informacja prawna

Plan Inwestycyjny Platinum jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Inwestycje w UFK są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości kapitału. Wartość udziałów jednostkowych funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a PZU Życie nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników.

Więcej

Zamknij