PZU Dom

Ubezpieczenie domu letniskowego

Wypłacimy odszkodowanie za zniszczenia lub uszkodzenia w domu letniskowym. Zwrócimy pieniądze za skradzione wyposażenie i przechowywane przedmioty, które znajdowały się w domu. Nasze ubezpieczenie działa także w okresie zimowym.

 

Teraz w Abonamencie

Abonament – wygodna forma płatności za ubezpieczenie

Skorzystaj z Abonamentu, a podzielimy Twoją składkę na 12 miesięcy z niską zwyżką. Opłacaj wszystkie swoje polisy jedną płatnością, w tym samym dniu miesiąca.

Kiedy możemy Ci pomóc

W domu letniskowym może zdarzyć się wiele niespodziewanych sytuacji – zwłaszcza podczas Twojej nieobecności. Zobacz, kiedy możesz liczyć na naszą pomoc.

Powódź, pożar, huragan lub inne zdarzenie losowe

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli dojdzie do zniszczenia lub utraty Twojego majątku wskutek jednego z 18 zdarzeń losowych.

Sprawdź, jakie zdarzenia losowe obejmuje ubezpieczenie

Włamanie

Gdy ktoś włamie się do Twojego domu letniskowego i ukradnie np. narzędzia ogrodnicze, meble ogrodowe czy sprzęt sportowy.

Nietypowe sytuacje (w wariancie Od Wszystkich Ryzyk)

Ochrona działa w wielu innych niespodziewanych zdarzeniach, np. gdy myszy pogryzą instalację elektryczną. Wystarczy, że wybierzesz wariant Od Wszystkich Ryzyk (najczęściej wybierany przez klientów).

Dewastacja (za dodatkową opłatą)

Gdy ktoś umyślnie zniszczy Twój majątek, np. zbije szybę w oknie lub uszkodzi drzwi Twojego domu letniskowego.

Zobacz, w jakich innych sytuacjach możemy Ci pomóc

Co ubezpieczamy

Nasze ubezpieczenie przygotowaliśmy dla właścicieli domów letniskowych. Możesz ubezpieczyć w domu letniskowym to, na czym najbardziej Ci zależy.

Wystarczającym zabezpieczeniem drzwi w domu letniskowym jest jeden zamek wielozastawkowy.

Nieruchomości

 • Fundamenty, ściany, dach, schody zewnętrzne i inne tzw. mury.
 • Rynny, balustrady, parapety i inne tzw. elementy zewnętrzne.
 • Podłogi, instalacje, glazura, armatura i inne tzw. stałe elementy.

Ubezpieczamy również domki letniskowe niezwiązane z gruntem, znajdujące się w ogrodach działkowych, np. domy holenderskie, a także altanki murowane, drewniane lub wykonane z blachy i pokryte dachem o stałej konstrukcji (z wyjątkiem dachu z tkaniny lub folii).

Wyposażenie (mienie ruchome)

 • Sprzęt RTV i AGD, sprzęt sportowy, narzędzia ogrodnicze, odzież i inne tzw. ruchomości domowe.
 • Podłogi, instalacje, parkiety, glazura, armatura i inne tzw. stałe elementy – o ile nie ubezpieczyłeś ich razem z nieruchomościami.

Porównaj warianty ubezpieczenia nieruchomości i wyposażenia

Możesz otrzymać odszkodowanie, nawet gdy zapomnisz, wyjedziesz na dłużej lub z innej przyczyny nie wykonasz obowiązkowego przeglądu technicznego przewodu kominowego, instalacji gazowej lub elektrycznej w ubezpieczonym domu, mieszkaniu czy budynku. Wypłacamy wtedy odszkodowanie maksymalnie do 50% sumy ubezpieczenia. Taka możliwość dotyczy budynków, które mają nie więcej niż 50 lat.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

W zależności od Twoich potrzeb możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia

Nie musisz już bać się stłuczenia przedmiotów – nie tylko szklanych, także np. z plastiku, kamienia czy konglomeratu.

Kiedy działa ubezpieczenie

Wypłacimy odszkodowanie, jeżeli ktoś lub coś przypadkowo stłucze przedmioty w Twoim domu.

Przykładowe sytuacje, w których działa nasze ubezpieczenie:

 • dziecko będzie grać w piłkę i stłucze szybę,
 • przeciąg zatrzaśnie drzwi i stłucze w nich szybę,
 • wazon z kwiatami spadnie na szklany blat stołu i go stłucze,
 • wysoka temperatura spowoduje pęknięcie szyby w drzwiczkach kominka.

Co możesz ubezpieczyć

Ubezpieczyć możesz m.in.:

 • szyby w drzwiach lub oknach,
 • szklaną lub plastikową kabinę prysznicową,
 • ceramiczną, szklaną lub kamienną umywalkę,
 • szklany stolik lub inny mebel,
 • lustro zamontowane na stałe,
 • szybę kominkową,
 • szybę w piekarniku czy kuchence mikrofalowej,
 • i wiele innych przedmiotów, które można stłuc – za wyjątkiem tych, o których mowa w wyłączeniach odpowiedzialności PZU.

Ubezpieczenie wyposażenia działki rekreacyjnej

Chronimy przed zniszczeniem czy kradzieżą z włamaniem nie tylko Twój dom letniskowy i jego wyposażenie, ale też to, co znajduje się na działce rekreacyjnej.

Ubezpieczenie garażu i innych budynków niemieszkalnych

Garaż i inne budynki niemieszkalne np. budynki gospodarcze, stajnie, ubezpieczamy standardowo od:

 • 18 zdarzeń losowych (np. powodzi, ognia, huraganu),
 • przepięcia (np. gdy nagły wzrost napięcia w sieci spowoduje zniszczenie instalacji elektrycznej),
 • akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru straż pożarna zaleje budynek),
 • dewastacji (np. gdy ktoś umyślnie zniszczy budynek) – za dodatkową opłatą.

Możesz też wybrać wariant Od Wszystkich Ryzyk. Dzięki temu wypłacimy odszkodowanie również w wielu nietypowych sytuacjach, np. gdy budynek zniszczą dzikie zwierzęta.

 

Ubezpieczenie budowli

Ogrodzenie, altanki murowane, drewniane lub wykonane z blachy i pokryte dachem o stałej konstrukcji (z wyjątkiem dachu z tkaniny lub folii), baseny murowane wraz z zadaszeniem trwale związanym z podłożem czy instalacje znajdujące się na posesji to tylko kilka przykładów budowli, jakie możesz ubezpieczyć. Możesz je ubezpieczyć od standardowych zdarzeń, np. od:

 • 18 zdarzeń losowych (np. powodzi, ognia, huraganu),
 • akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru straż pożarna uszkodzi budowlę),
 • dewastacji (np. gdy ktoś umyślnie zniszczy budowlę) – za dodatkową opłatą.

Możesz też wybrać wariant Od Wszystkich Ryzyk. Dzięki temu wypłacimy odszkodowanie również w wielu nietypowych sytuacjach, np. gdy dzik zniszczy Twoje ogrodzenie.

 

Ubezpieczenie roślin ogrodowych

Wypłacimy odszkodowanie na zakup nowych takich samych lub podobnych  drzew i krzewów posadzonych w gruncie, które zostały całkowicie zniszczone.

Twoje rośliny ogrodowe ubezpieczymy od: ognia, opadu, gradu, śniegu i lodu, pioruna, eksplozji, powodzi, trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, powodzi, huraganu, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, dewastacji, kradzieży oraz akcji ratowniczej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Jeśli wyrządzisz szkodę innej osobie (i będziesz musiał zrekompensować stratę), my wypłacimy jej odszkodowanie.

Kiedy działa ubezpieczenie

Jeżeli Ty lub Twoi bliscy nieumyślnie wyrządzicie szkodę innej osobie, wypłacimy jej odszkodowanie. Jeśli szkoda powstanie w związku z posiadaniem domu letniskowego wypłacimy odszkodowanie, gdy ta nieruchomość jest wymieniona na polisie.

Przykładowe sytuacje, w których działa nasze ubezpieczenie:

 • Twoje ogrodzenie przewróci się i uszkodzi altankę sąsiada,
 • Twój pies ucieknie i zniszczy rośliny na sąsiedniej działce,
 • podczas jazdy rowerem potrącisz pieszego.

Zwróć uwagę, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez Ciebie w związku z posiadanym domem letniskowym zadziała tylko wtedy, kiedy na jednej polisie PZU Dom ubezpieczysz tą nieruchomość oraz odpowiedzialność cywilną.

Nasze nowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dodatkowo obejmuje szkody wyrządzone przez Twoje dziecko (które nie skończyło 13 lat), które w momencie wyrządzenia szkody było pod Twoim nadzorem. W takiej sytuacji nie będziemy sprawdzać, czy sprawowałeś należyty nadzór nad dzieckiem, czy nie. Poszkodowany otrzyma od nas odszkodowanie – nawet 10 000 zł.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Otrzymasz pomoc prawną w trudnych sytuacjach.

Kiedy działa ubezpieczenie

Zapewnimy Tobie i Twoim bliskim ochronę interesów prawnych i bezpieczeństwo na co dzień. Pomożemy Ci, np. kiedy:

 • sprzedawca będzie zwlekał z wysyłką zamówionego towaru,
 • ekipa remontowa nie wywiąże się z umowy,
 • Twój pies pogryzie sąsiada,
 • będziesz potrzebować pomocy prawnej w sprawie spadkowej, m.in. pomocy w odrzuceniu spadku, w dochodzeniu zachowku, w zakwestionowaniu testamentu.

Jeśli wybierzesz ubezpieczenie ochrony prawnej Super, możesz skorzystać z usługi ochrony danych osobowych. Partnerem biznesowym przedsięwzięcia jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK), które naszym klientom udostępnia usługę Alerty BIK. Otrzymasz na telefon ostrzeżenie, gdy ktoś na Twoje dane będzie próbował m.in. wyłudzić kredyt czy pożyczkę.

Co zapewnia ubezpieczenie

 • W razie problemu prawnik wskaże Ci właściwą ścieżkę postępowania, udzieli porady, prześle wzór pisma lub tekst niezbędnego aktu prawnego.

Pokryjemy m.in. koszty sądowe w sprawach cywilnych i karnych, koszty opinii prawnej, wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

 

Warianty ubezpieczenia

Możesz wybrać jeden z dwóch wariantów ubezpieczenia.

Co zapewnia ubezpieczenie: Ochrona Prawna Super Ochrona Prawna Komfort
W razie problemu prawnik wskaże Ci  właściwą ścieżkę postępowania,  udzieli porady, prześle wzór pisma lub tekst niezbędnego aktu prawnego.    

Pokryjemy m.in. koszty sądowe w sprawach cywilnych i karnych, koszty opinii prawnej, wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

   
Pokryjemy koszty mediacji pozasądowej, jeśli była prowadzona za naszą zgodą, i koszty mediacji sądowej.    
Pokryjemy koszty poręczenia majątkowego (kaucji).    
Pokryjemy koszty postępowania egzekucyjnego, jeśli jesteś wierzycielem.    

 

Z ubezpieczenia skorzystasz w związku z: Ochrona Prawna Super Ochrona Prawna Komfort
dochodzeniem odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych, np. gdy ktoś zniszczy Twój dom letniskowy.    
obroną w zakresie prawa karnego i wykroczeń, np. gdy ktoś oskarży Cię o kradzież drewna z lasu.    
ochroną w zakresie umów, np. gdy dostaniesz za wysoki rachunek za wodę.    
posiadaniem, wynajmowaniem, najmowaniem, dzierżawieniem nieruchomosci, np. gdy dzierżawca nie płaci czynszu.    
ochroną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, np. gdy pracodawca nie wypłaci Ci wynagrodzenia.    
ochroną danych osobowych, np. gdy ukradziono Ci portfel z dokumentami i złodziej skorzysta z Twojej karty kredytowej.    
ochroną w zakresie prawa spadkowego, np. gdy nie chcesz przejąć długów po zmarłym ojcu.    

Ubezpieczenie Asystent Zdrowotny

Otrzymasz nasze wsparcie, jeśli zdarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek, który będzie skutkował urazem ortopedycznym.

Jak możemy Ci pomóc

Jeśli w wyniku doznanego urazu ortopedycznego konieczne będzie dalsze leczenie zorganizujemy i opłacimy świadczenie zdrowotne w Polsce:

 • konsultacje z specjalistą:
  • ortopedą – traumatologiem,
  • chirurgiem ogólnym,
  • fizjoterapeutą,
 • badania diagnostyczne,
 • zabiegi rehabilitacyjne.

Co możesz zyskać

 • Świadczenia zdrowotne realizowane są w placówkach PZU Zdrowie, które zlokalizowane są w całej Polsce,
 • Dostęp do  specjalistów,
 • Szybki dostęp do rehabilitacji,
 • Aż do 30 zabiegów rehabilitacyjnych  na jedno zdarzenie.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Kiedy działa ubezpieczenie

Wypłacimy pieniądze, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji lub omdlenia:

 • doznasz uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
 • umrzesz – wówczas odszkodowanie otrzymają Twoi bliscy.

Stosujemy przejrzysta tabelę, dzięki której od razu wiesz, jaka będzie wysokość świadczenia za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. 

W wariancie Standardowym Plus zwrócimy także koszty leczenia następstw wypadku ubezpieczeniowego (na przykład następstw ukąszenia przez kleszcza, ugryzienia przez psa lub wypadku komunikacyjnego). Zwrócimy Ci koszty m.in.:

 • konsultacji lekarskich,
 • badań diagnostycznych,
 • leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego,
 • rehabilitacji,
 • transportu z miejsca wypadku do miejsca udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

Dlaczego warto

 • Zapewniamy ochronę od skutków powodzi – bez dodatkowej składki.
 • Pokrywamy koszty poszukiwania przyczyny awarii instalacji (np. wodnej, elektrycznej) i przywrócenia stanu sprzed szkody. 
 • Pokrywamy koszty naprawy uszkodzonych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych po włamaniu, np. gdy zostały uszkodzone: drzwi, okna lub system alarmowy.
 • Zapewniamy ochronę przed skutkami rażącego niedbalstwa, np. jeśli nie wyłączysz grzejnika elektrycznego i dojdzie do pożaru.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Nie wypłacimy odszkodowania m.in. jeśli:

 • Twój majątek zostanie zalany, ponieważ nie zamkniesz lub nie zabezpieczysz okna, drzwi czy innych otworów lub niewłaściwie przeprowadzisz konserwację dachu lub okna,

 • do szkody dojdzie w wyniku eksploatacji lub zużycia technicznego, np. Twoja sofa zabrudzi się lub odkształci, zasłony odbarwią się pod wpływem słońca, pralka ulegnie awarii w wyniku zużycia się części,

 • odpowiednio nie zabezpieczysz instalacji wodnej i CO przed zimą (np. nie spuścisz wody z rur) i dojdzie do awarii.

Pełną listę wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczeniowej znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Zadzwoń do nas 600 600 601

(opłata zgodna z taryfą operatora)

lub zamów rozmowę

Zostaw numer

Pytania i odpowiedzi

Jak zabezpieczyć dom i mieszkanie przed pożarem

Dokumenty do pobrania

Archiwalne

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij