Grupowe ubezpieczenie assistance dla kredytobiorców kredytów na zakup towarów i usług udzielanych przez Alior Bank S.A.

Ubezpieczenia grupowe dla klientów Alior Banku SA

Dzięki ubezpieczeniu zyskasz dostęp do usług specjalistów w razie domowych awarii oraz pomocy medycznej w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla klientów indywidualnych Alior Banku S.A., którzy mają kredyt na zakup towarów i usług z aktywnym Pakietem Komfort.

Co zyskujesz?

Dzięki ubezpieczeniu zorganizujemy dla Ciebie i pokryjemy koszty:

  • pomocy fachowca w domu,
  • pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej,
  • opieki domowej.

Pomoc techniczna

Z usług naszych fachowców możesz skorzystać nawet 4 razy w ciągu 12 miesięcy. Zapewniamy pomoc: ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza, dekarza, technika urządzeń grzewczych, stolarza.

Dodatkowo, jeśli z powodu awarii, zdarzeń losowych albo włamania Twój dom lub mieszkanie nie będzie się nadawać do mieszkania, zorganizujemy i pokryjemy koszty transportu oraz pobytu w hotelu, a także dozoru Twojego mienia.

W przypadku kradzieży z włamaniem możesz 2 razy w ciągu 12 miesięcy skorzystać z porady specjalisty ds. zabezpieczeń antywłamaniowych, a w przypadku awarii instalacji 2 razy w ciągu 12 miesięcy skorzystać  z diagnozy przyczyny awarii instalacji oraz jej zabezpieczenia.

Pomoc medyczna

Jeśli ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi, zorganizujemy i pokryjemy koszty m.in.:

  • wizyty internisty w domu,
  • wizyty pielęgniarki lub fizjoterapeuty w okresie rekonwalescencji po wypadku,
  • transportu do szpitala,
  • domowej opieki medycznej po wypadku.

Jeśli nagle zachorujesz, zorganizujemy i pokryjemy koszty m.in.:

  • transportu do szpitala,
  • dostawy niezbędnych leków do domu.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij