Grupowe ubezpieczenie psów myśliwskich

Ubezpieczenie psów myśliwskich, których właściciele są członkami Polskiego Związku Łowieckiego

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków na terenie Polski oraz stref przygranicznych, jakim może ulec pies myśliwski, którego właściciel jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ).

Dla kogo

Dla myśliwych, kół łowieckich oraz Ośrodków Hodowli Zwierzyny, jeśli są właścicielami psów myśliwskich, które to psy wykorzystywane są w polowaniach.  


Do ubezpieczenia może przystąpić właściciel psa myśliwskiego: 

 • w wieku psa nie mniej niż 3 miesiące i więcej niż 7 lat, 
 •  jeśli pierwsze przystąpienie do ubezpieczenia nastąpiło przed ukończeniem przez psa 7 lat, ubezpieczenie może być  kontynuowane do 10 roku życia psa wyłącznie w zakresie podstawowym.


Ubezpieczeniem może zostać objęty pies myśliwski wykorzystywany podczas polowań: 

pies rasowy, 

pies nierasowy,

pies w typie rasy, 

posiadający certyfikat psa ułożonego do polowania lub nieposiadający certyfikatu psa ułożonego do polowania, posiadający chip lub tatuaż. 

Aby przystąpić do ubezpieczenia, należy wypełnić elektronicznie formularz dostępny na stronie internetowej PZŁ, podpisać formularz i wysłać do PZŁ. 

Ubezpieczający

Polski Związek Łowiecki.

Zakres terytorialny

Rzeczpospolita Polska oraz strefy przygraniczne.

Ubezpieczeni

Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego,
którzy są właścicielami psów myśliwskich:

 • myśliwi,
 • koła łowieckie,
 • Ośrodki Hodowli Zwierzyny.

Przedmiot ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków na terenie Polski oraz stref przygranicznych, jakim może ulec pies myśliwski, którego właściciel jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.

Okres ochronny

 • Ubezpieczenie rozpoczyna się od 1. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym ubezpieczony przystąpił do umowy grupowej.
 • ​Okres ubezpieczenia w stosunku do danego ubezpieczonego wynosi 12 miesięcy.
 • Ubezpieczenie może zostać przedłużone na kolejny 12 miesięczny okres ubezpieczenia, jeśli ubezpieczony złoży stosowny wniosek przed zakończeniem pierwotnego okresu ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczniowa

Nasza ochrona rozpoczyna się z uwzględnieniem karencji, czyli okresu, w którym nie ponosimy odpowiedzialności. Karencji nie stosujemy przy przedłużeniu umowy.

Kiedy możemy Ci pomóc

W przypadku gdy pies myśliwski ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi.

Ubezpieczenie podstawowe

Koszty usług weterynaryjnych:

 • niezbędne koszty leczenia psa myśliwskiego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku,
 • niezbędne koszty uśpienia z konieczności psa myśliwskiego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie dodatkowe

 • koszty usług weterynaryjnych - niezbędne koszty rehabilitacji psa myśliwskiego będących następstwem nieszczęśliwego wypadku, 
 • koszty transportu psa do placówki weterynaryjnej lub weterynarza do psa, który uległ wypadkowi,
 • zgon psa myśliwskiego będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku,
 • zgon psa myśliwskiego, uśpienie z konieczności lub utrata przydatności psa myśliwskiego na skutek doznanego uszczerbku będące następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Jak możemy Ci pomóc

W zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia pokryjemy m.in. poniesione koszty związane z leczeniem lub rehabilitacją psa, jeśli są następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia.

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij