Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie

Wsparcie na wypadek operacji chirurgicznych dziecka

Dzięki ubezpieczeniu otrzymasz dodatkowe pieniądze, jeśli Twoje dziecko przejdzie operację objętą zakresem ubezpieczenia.

Dla kogo

Obejmujemy ochroną ubezpieczeniową dzieci, które ukończyły 3 miesiące i nie ukończyły 18 lat. Możesz rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie dodatkowe dla Twojego dziecka, jeśli posiadasz indywidualne podstawowe ubezpieczenie na życie w PZU lub zawierasz jedno z poniższych ubezpieczeń:

Zawarcie dodatkowego ubezpieczenia dla dziecka wymaga zawarcia, w ramach tej samej polisy, dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia terminowego na życie dziecka.

Co możesz zyskać

Otrzymasz pieniądze, jeśli Twoje dziecko przejdzie operację objętą zakresem ubezpieczenia. Wypłacamy świadczenie za blisko 400 rodzajów operacji chirurgicznych. Łącznie możemy wypłacić nawet do 500% sumy ubezpieczenia (maksymalnie 100% w roku polisowym).

 

Ile możemy wypłacić

Wysokość wypłaty zależy od kwoty, na jaką ubezpieczysz dziecko (tzw. sumy ubezpieczenia – jest ona zapisana na polisie) i rodzaju (klasy) operacji. W zależności od klasy operacji możemy wypłacić:

 • 100% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej I klasy,
 • 75% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej II klasy,
 • 50% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej III klasy,
 • 25% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej IV klasy,
 • 5% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej V klasy.

Sprawdź klasyfikację operacji chirurgicznych


Pieniądze z ubezpieczenia mogą Ci pomóc na wiele sposobów:

 • opłacisz za nie prywatne leczenie, wizyty u specjalistów, badania kontrolne i rehabilitację w prywatnych placówkach, aby pomóc dziecku szybciej wrócić do zdrowia i sprawności,
 • sfinansujesz dojazdy do szpitala i dodatkowe noclegi w szpitalu lub hotelu w czasie hospitalizacji dziecka,
 • zasilisz domowy budżet, np. gdy stan zdrowia dziecka po operacji będzie wymagać rezygnacji z pracy.

Dlaczego warto

 • Ochrona działa przez całą dobę i na całym świecie. 
 • To Ty wybierasz wysokość sumy ubezpieczenia – od 15 000 zł do 100 000 zł.
 • Od razu wiesz, jaką kwotę wypłacimy w razie przebycia przez dziecko określonej operacji chirurgicznej (% sumy ubezpieczenia).
 • Po wypłacie pieniędzy z ubezpieczenia wciąż chronimy Twoje dziecko na wypadek kolejnych operacji  – łącznie możemy wypłacić do 500% sumy ubezpieczenia w okresie trwania umowy ubezpieczenia.
 • W razie przebytej operacji – po wypłacie pieniędzy z ubezpieczenia – wciąż chronimy Twoje dziecko na wypadek kolejnych operacji (zgodnie z zakresem ubezpieczenia).
 • Do zawarcia ubezpieczenia nie wymagamy badań lekarskich dziecka – zapytamy jedynie o stan zdrowia dziecka.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij