Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie

Wsparcie na wypadek utraty sprawności w życiu codziennym

Nieszczęśliwy wypadek lub choroba może na zawsze zmienić Twoje życie. Dlatego warto pomyśleć o zabezpieczeniu finansowym na wypadek trwałej utraty sprawności. Świadczenie wypłacane z ubezpieczenia nie zależy od orzeczeń wydawanych przez ZUS.

Wypłacimy świadczenie w razie trwałej utraty jednej ze sprawności, np. zdolności chodzenia, widzenia, sprawności obu rąk.

Dla kogo

Możesz rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie dodatkowe jeśli nie masz więcej niż 60 lat i zawierasz lub posiadasz jedno z poniższych ubezpieczeń:

Przed zawarciem umowy poprosimy Cię o uzupełnienie ankiety medycznej.

Ubezpieczenie możesz zawrzeć również dla małżonka lub partnera, wtedy z ubezpieczeniem dodatkowym należy zawrzeć dodatkowe indywidualne ubezpieczenie terminowe na życie.

Co można zyskać

Wypadek lub choroba mogą spowodować utratę sprawności i na zawsze pozbawić Cię samodzielności. Mają również wpływ na jakość Twojego życia, w tym na wykonywaną pracę.

Wypłacimy Ci pieniądze, gdy trwale utracisz jedną ze sprawności:

 • całkowicie stracisz wzrok,
 • całkowicie stracisz słuch,
 • utracisz zdolność mówienia,
 • nie będziesz mógł samodzielnie podnosić i przenosić przedmiotów,
 • nie będziesz mógł wykonywać precyzyjnych ruchów rąk,
 • nie będziesz mógł samodzielnie unosić ramienia,
 • nie będziesz mógł samodzielnie się schylać lub klękać,
 • nie będziesz w stanie siedzieć,
 • nie będziesz mógł samodzielnie chodzić,
 • nie będziesz mógł samodzielnie wchodzić po schodach,
 • nie będziesz mógł samodzielnie stać.

Z ubezpieczeniem na wypadek utraty sprawności w życiu codziennym łatwiej Ci będzie pokonać trudności i zabezpieczyć potrzeby rodziny. Dodatkowe środki finansowe będziesz mógł przeznaczyć np. na:

 • zatrudnienie rehabilitanta lub pomocy domowej,
 • bieżące wydatki, np. rachunki, raty kredytu,
 • dostosowanie mieszkania i samochodu do nowych wymagań związanych z niepełnosprawnością.

Jak działa ubezpieczenie

Jeżeli od co najmniej 6 miesięcy występuje u Ciebie utrata sprawności, którą opisaliśmy w OWU – zgłoś do nas wniosek o wypłatę świadczenia i dołącz dokumentacje medyczną.

Wypłacamy 100% sumy ubezpieczenia. Świadczenie, które wypłacamy z ubezpieczenia nie zależy od orzeczeń wydawanych przez ZUS.

Sprawdź, kiedy wypłacimy świadczenie

Kiedy ubezpieczenie nie działa

Nie wypłacimy świadczenia, jeśli dokumentacja medyczna wskazuje, że możesz:

 • odzyskać sprawność w wyniku leczenia lub rehabilitacji,
 • zmniejszyć stopień niesprawności przez używanie np. gorsetu ortopedycznego, aparatu słuchowego, ortez czy kul ortopedycznych.

Sprawdź, kiedy nie wypłacimy świadczenia

Dlaczego warto

 • Ty wybierasz wysokość sumy ubezpieczenia. Maksymalnie możesz otrzymać świadczenie w wysokości 1 mln zł.
 • Pieniądze z ubezpieczenia możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego, dostosowanie auta i mieszkania do swoich potrzeb.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij